AC wedi ymddiheuro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ymunodd Mohammad Asghar (ar y dde) â'r Ceidwadwyr yn 2009.

Mae AC Ceidwadol wedi ymddiheuro wedi iddo geisio cefnogaeth i'w wraig ar gyfer sedd wag cyngor ddeuddydd wedi i gynghorydd farw.

Roedd Mohammad Asghar wedi anfon e-byst at Geidwadwyr yng Nghasnewydd yn eu hannog i ystyried ei wraig Firdaus yn ymgeisydd ar gyfer ward Allt-yr-yn.

Dywedodd cynghorydd dderbyniodd e-bost fod Mr Asghar, AC Dwyrain De Cymru, wedi ymddwyn yn amhriodol.

Mae llefarydd ar ran y Blaid Geidwadol wedi dweud bod yr AC wedi ymddiheruo am achosi unrhyw loes oherwydd amseriad yr e-bost.

Roedd yr AC - sy'n cael ei adnabod fel Oscar - wedi anfon ei neges wedi i'r Cynghorydd Les Knight farw ddydd Sul.

'Yn drist iawn'

"Rwyn drist iawn oherwydd marwolaeth y Cynghorydd Les Knight," meddai'r e-bost.

"Er hyn mae'n ymddangos bod pethau'n dechrau symud yn ward Allt-yr-yn.

"Byddwn yn hynod ddiolchgar pe baech chi'n ystyried Firdaus Asghar ar gyfer Allt-yr-yn.

"Rwy'n siwr eich bod chi'n ymwybodol bod Firdaus wedi byw yn y ward am dros 20 mlynedd ac roedd hi wedi cydweithio yn agos gyda'r Cynghorydd Knight ar faterion yn ymwwneud â'r etholaeth."

Dywedodd y Cynghorydd Ceidwadol Peter Davies ei fod wedi ymateb i'r e-bost drwy ddweud fod Mr Knight wedi bod yn gyfaill am fwy na 30 o flynyddoedd.

"Mae gofyn i unrhyw un am gefnogaeth yn amrhiodol iawn."

'Claddu'

"Dwi erioed wedi clywed am rywun yn gofyn am gefnogaeth o'r fath ar gyfer is-etholiad cyn i'r cyn gynghorydd gael ei gladdu."

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr: "Mae Oscar yn drist iawn ar ol colli Les Kinght, oedd yn un o'i ffrindiau agosaf.

"Mae Oscar wedi ymddiheuro pe bai wedi brifo teimladau oherwydd amseriaid ei e-bost.

"Mae Oscar wedi cadarnhau na fydd ei wraig yn ceisio am sedd yn yr etholiadau ar gyfer y cyngor."