Giggs: 'Imogen ddim yn blacmelio'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Imogen Thomas y tu allan i'r Uchel Lys yn Llundain

Yn yr Uchel Lys mae'r pêl-droediwr Ryan Giggs, 38 oed, wedi derbyn nad oedd yna unrhyw sail i gyhuddo Imogen Thomas o flacmel.

Fe gymerodd y gyflwynwraig o Langennech ger Llanelli gamau cyfreithiol ar ôl i bapur newydd y Sun honni iddi gael perthynas â'r pêldroediwr.

Daeth i'r amlwg fod y peldroediwr wedi llwyddo i gael gwaharddeb llys yn rhwystro unrhyw un rhag cyhoeddi ei enw.

Cafodd y waharddeb ei chaniatáu ar y sail ei bod hi'n ymddangos bod Ms Thomas, 28 oed, yn ceisio ei flacmelio.

Enw da

Dywedodd Ms Thomas ddydd Iau ei bod hi wedi adfer ei henw da.

Y tu allan i'r llys ddydd Iau dywedodd Ms Thomas, cyn enillydd Miss Cymru: "Mae gorfod amddiffyn fy enw da oherwydd y broses gyfreithiol wedi rhoi straen ofnadwy arna i.

"Rwy'n falch fod pob ochr yn ogystal â'r llys yn derbyn nad oedd bwriad i flacmelio. Adfer fy enw da oedd y cwbwl o'n i'n moyn."

Clywodd yr Uchel Llys fod Mr Giggs yn ei ddatganiad tyst wedi dweud ei fod yn credu bod ei hymddygiad hi wedi ei arwain i amau ei bod hi am werthu ei stori i'r papurau.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd amryw o bapurau newydd yn ceisio dyfalu enw'r pel-droediwr yn y stori

"Dywedodd e hefyd ei bod hi wedi gofyn iddo am arian i'w helpu prynu fflat, a'i fod wedi dechrau amau ei chymhellion," meddai David Price QC ar ran Ms Thomas.

"Er gwaethaf y sylwadau hyn yn y dyfarniad, roedd cyfeiriad at yr honiad o flacmel yn eang yn y wasg - yn union fel pe bai'n ffaith.

"Doedd hyn ddim yn gywir. Mae'r achos wedi bod yn niweidiol iawn ac wedi peri loes i Ms Thomas."

Dywedodd Mr Price fod y Sun wedi ei gwneud yn glir erbyn hyn nad Ms Thomas oedd yn gyfrifol am yr erthygl gafodd ei chyhoeddi ym mis Ebrill.

Wrth ganiatáu gwaharddeb yn atal rhagor o fanylion am berthynas honedig y ddau, roedd y barnwr wedi ei bod hi'n ymddangos bod Ms Thomas yn ceisio blacmelio'r pêldroediwr.

Cafodd yr achos sylw mawr yn y wasg ac roedd pobl yn ceisio dyfalu pwy oedd y pêldroediwr amlwg oedd yn y stori.

Cafodd enw Mr Giggs ei grybwyll yn aml ar wefannau cymdeithasol.