Ysgol yn gwadu gwahardd cardiau Nadolig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunNid yw disgyblion wedi cael eu gwahardd rhag gyrru cardiau Nadolig, medd y pennaeth

Mae "ysgol werdd" yn Sir Gaerfyrddin wedi gwadu adroddiadau bod disgyblion wedi cael eu gwahardd rhag gyrru cardiau Nadolig i'w gilydd.

Dywedodd pennaeth Ysgol Gynradd Cenarth, Gwyneth Alban, fod yr honiad yn "gelwydd noeth".

Yn ôl adroddiad mewn papurau newydd, nod y gwaharddiad oedd lleihau gwastraff.

Dywedodd y pennaeth fod y 77 o ddisgyblion wedi bod yn gwneud cardiau fel dosbarth ar y cyd, ond bod rhwydd hynt iddynt hefyd roi cardiau personol eu hunain.

Wrth sôn am honiadau bod y plant wedi cael eu gwahardd rhag rhoi cardiau, dywedodd: "Fyddwn i fyth yn gwneud hynny. Fyddai hynny ddim yn digwydd."

Gwadodd hefyd bod cardiau wedi cael eu cymryd oddi wrth y plant.

"Wrth gwrs fe gawn nhw yrru cardiau - maen nhw wedi gwneud hynny erioed. Fyddwn i fyth yn eu stopio nhw."

'Cefnogaeth lwyr'

Ychwanegodd y pennaeth: "Fe wnaethon ni geisio osgoi llawer iawn o gardiau yn newid dwylo. Roedd y tri dosbarth wedi gwneud carden i'w gilydd - mae e wedi bod yn fendigedig.

"Ac mae rhai disgyblion wedi rhoi cardiau eu hunain i'w cyfeillion arbennig."

Dywedodd fod ymateb gan rieni wedi bod yn bositif a mynnodd mai un person fu mewn cysylltiad gyda phapur newydd, ac nad oedd y person yna wedi gwneud cwyn iddi hi.

Ychwanegodd: "Rydym wedi cael negeseuon o gefnogaeth lwyr gan bawb. Nid wyf wedi derbyn yr un gŵyn am fater y cardiau Nadolig.

"Mae gan holl rieni'r ysgol ymddiriedaeth lwyr ynof finnau a'm staff."