Gohirio dewis safle ar gyfer Prifwyl yr Urdd 2013

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Urdd yn gobeithio gwneud penderfyniad ddechrau'r flwyddyn nesaf

Mae'r penderfyniad ynglŷn â safle Maes Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 wedi ei ohirio unwaith eto.

Mae 'na ddau gyfarfod wedi cael ei gynnal yn ddiweddar i drafod y mater.

Does yna ddim cytundeb hyd yn hyn.

Yn ôl Urdd Gobaith Cymru, bydd rhagor o waith ymchwil yn cael ei gynnal er mwyn ystyried lleoliadau mwy canolog o fewn y sir.

Yn wreiddiol roedd yr Urdd wedi derbyn dros 10 cynnig am safleoedd posib.

Mae rhestr o safleoedd yn cael eu hystyried ac yn eu plith y mae Cilwendeg ger Boncath ym mhen ucha'r sir; safle'r hen feysydd awyr yn Nhyddewi a Thredeml; safle Castell Caeriw a maes sioe Hwlffordd ymhellach i'r de.

'Testun balchder'

Dywedodd yr Urdd y bydd y gwaith yn mynd rhagddo dros yr wythnosau nesaf.

Maen nhw'n disgwyl gwneud penderfyniad ynglŷn â Maes yr Eisteddfod yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, bod hi'n "destun balchder fod cynifer o ardaloedd yn awyddus i groesawu'r Eisteddfod a pherchnogi'r ŵyl".

"Fel mae'r gwaith o godi arian eisoes wedi ei ddangos, mae brwdfrydedd mawr yn Sir Benfro a nifer helaeth o bobl yn gweld budd o gynnal yr Eisteddfod.

"Bydd y gwaith ymchwil atodol yn mynd rhagddo dros yr wythnosau nesaf er mwyn pennu Maes ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r lleoliad yn y flwyddyn newydd."