Polisi Cyngor Caerdydd i daclo troseddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu cynnydd o 387% mewn achosion o droseddau treisgar mewn rhannau o'r ddinas dros y ddwy flynedd ddiwethaf

Mae Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu polisi dirlawnder o ran Heol y Brodyr Llwydion a Ffordd Churchill yng nghanol y ddinas.

Gorfodwyd y parth dirlawnder yn dilyn pryderon gan Heddlu De Cymru ynghylch effaith gyfunol safleoedd trwyddedig yn yr ardal hon.

Cred Heddlu De Cymru fod effaith safleoedd trwyddedig y ddwy stryd gyda'i gilydd yn arwain at broblemau o drosedd ac anrhefn yn ogystal â niwsans sydd y tu hwnt i reolaeth y deiliaid trwyddedau unigol.

Er mai nifer cymharol fach o eiddo trwyddedig sydd ar Heol y Brodyr Llwydion (6 i gyd), o gymharu â strydoedd eraill yng nghanol y ddinas, dywed y cyngor eu bod yn sefydliadau yfed ar eich traed ac yn fawr iawn.

Ond maen nhw'n ychwanegu bod cysylltiad rhwng troseddau treisgar ag yfed alcohol, a bod mwyafrif yr achosion o'r fath wedi digwydd rhwng 02:00 a 05:00 foreau Sadwrn a Sul.

Cynnydd

Heol y Brodyr Llwydion yw'r ail stryd brysuraf o ran troseddau treisgar yng nghanol y ddinas, gyda chynnydd o 387% mewn achosion dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae 13 o safleoedd trwyddedig ar Ffordd Churchill, 6 ohonynt yn dafarn/bar/clwb nos ac ar ben Heol-y-Frenhines o'r stryd.

Mae cyfraddau troseddau treisgar yn Heol-y-Frenhines yn parhau i fod yn gymharol uchel, y trydydd uchaf yng nghanol y ddinas.

Mae 11 o safleoedd trwyddedig ar Heol-y-Frenhines; fodd bynnag mae'r rhain yn fwytai bychain gan amlaf neu'n rhan o siopau.

Mae'n bosib bod agosrwydd at ardaloedd Ffordd Churchill a Heol y Brodyr Llwydion/Plas-y-Parc yn cyfrannu at y ffigurau troseddau.

Mabwysiadwyd polisi dirlawnder yn barod ar gyfer ardal Heol Eglwys Fair ac ardal Heol y Plwca/Ffordd Crwys y ddinas.

'Cefnogaeth gref'

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu'r polisïau hyn yn y gobaith o rwystro trosedd ac anrhefn ac osgoi niwsans, yn dilyn sylwadau Heddlu De Cymru.

Dywedodd Ed Bridges, cadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Cyngor Caerdydd: "Cafwyd cefnogaeth gref ar gyfer y parth newydd hwn pan gynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater yn gynharach eleni.

"Cafodd hefyd gefnogaeth unfrydol aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu pan drafodwyd y mater.

"Mae cymeriad y ddwy stryd wedi newid yn eithriadol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae'n rhaid i'n polisi ni ymateb i hynny.

"Fodd bynnag, byddwn yn parhau i ymdrin â thrwyddedu mewn ffordd ymarferol, ac yn ystyried pob cais ar ei rinweddau ei hun."

Dywedodd y Sarjant Trwyddedu Scott Lloyd o Heddlu De Cymru, bod Caerdydd yn lle gwych i fynd ar noson allan.

"Ond mae angen iddi fod yn ddiogel, lle ystyrir anghenion y gymuned, y sector fusnes ac ymwelwyr.

"Mae'r polisi dirlawnder yn helpu i gadw cydbwysedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol