Ymosodiad ffyrnig: Colli apêl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Collodd Wayne Fox ei apêl ddydd Iau

Mae dyn o Aberystwyth wnaeth gipio ei gariad a'i churo'n ddidrugaredd wedi colli ei apêl yn erbyn dedfryd o gyfnod amhenodol yn y carchar.

Roedd Wayne Fox, sy'n diodde' o sgitsoffrenia, wedi dadlau y dylai dreulio ei gyfnod dan glo mewn ysbyty meddwl yn hytrach nag uned seiciatryddol mewn carchar.

Golyga mai tribiwnlys iechyd meddwl ac nid bwrdd parôl fyddai'n penderfynu os yw'n ddigon iach i gael ei ryddhau.

Mae Tirion Lewis yn dal i dderbyn triniaeth yn dilyn yr ymosodiad arni ddwy flynedd yn ôl.

Cafodd Fox ei garcharu - er budd y cyhoedd sy'n cyfateb i oes o dan glo - yn Llys y Goron Abertawe ym mis Mawrth.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o geisio llofruddio ond yn euog o fwrgleriaeth ac o gipio.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Ymosodwyd ar Tirion Lewis (chwith) a'i ffrind gorau Miriam Evans

Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o gipio, cymryd cerbyd, gwir niwed corfforol, niwed corfforol difrifol a gyrru peryglus.

Dywedodd y barnwr John Diehl QC y dylai Fox gael ei drin mewn uned seiciatryddol ond mai'r Bwrdd Parôl ddylai benderfynu yn y pen draw pryd, os o gwbl, na fydd i'n berygl i'r cyhoedd ac y gellid ei ryddhau.

Ond dydd Iau fe wnaeth Fox herio hynny yn y Llys Apêl.

Ond dywedodd y barnwr bod penderfyniad y Barnwr Diehl yn iawn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol