£1,000 o wobr i ddal potswyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Y potswyr yn 'poeni dim am yr afon na'i physgod'

Mae gwobr o hyd at £1,000 yn cael ei chynnig am wybodaeth am botswyr ar Afon Conwy a'i haberoedd.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd y dylai'r cyhoedd ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw os yw unrhyw un yn pysgota neu'n defnyddio offer pysgota anghyfreithlon fel rhwydi, gaffiau neu lampau.

Cymdeithas Enweirio a Chadwraeth Dyffryn Conwy sy'n cynnig y wobr.

Dywedodd Jason Westerberg-Liptrot, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol yr asiantaeth: "Mae'r adeg hon yn bwysig iawn i bysgod sy'n mudo. Rhaid iddyn nhw gael llonydd i silio.

"Os yw eogiaid yn cael eu dal cyn silio mi allwn ni golli cenhedlaeth gyfan a difrodi'r boblogaeth leol am flynyddoedd.

'Hanfodol'

"Mae eogiaid a sewin yn bwysig nid yn unig yn ein hafonydd ond hefyd am eu bod yn rhan hanfodol o'n heconomi.

"Gan fod genweirio'n dod â mwy na £150 miliwn i economi Cymru, yn enwedig i'n hardaloedd gwledig, rhaid i ni ofalu eu bod yn goroesi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Enweirio a Chadwraeth Dyffryn Conwy: "Mae'r rhan fwya' o botswyr yn gwneud hynny am bres cwrw cyflym a chael cyfle i frolio.

"Dydyn nhw'n poeni dim am yr afon na'i physgod nac am y genweirwyr cyfreithlon sy'n talu am eu trwyddedau genwair ac yn cadw at y rheolau.

"Dyw potswyr byth yn rhoi dim yn ôl i'r afon."

Y llynedd erlynodd yr asiantaeth 125 o bobl yn y gogledd am bysgota'n anghyfreithlon.

Mae'r cyfanswm yn cynnwys genweirwyr oedd yn pysgota heb drwydded a phobl yn defnyddio rhwydi ac offer anghyfreithlon eraill.

Dylid cysylltu gyda Thaclo'r Tacle ar 0800 555 111 gydag unrhyw wybodaeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol