£1,000 o wobr i ddal potswyr

Afon Conwy Image copyright Other
Image caption Y potswyr yn 'poeni dim am yr afon na'i physgod'

Mae gwobr o hyd at £1,000 yn cael ei chynnig am wybodaeth am botswyr ar Afon Conwy a'i haberoedd.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd y dylai'r cyhoedd ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw os yw unrhyw un yn pysgota neu'n defnyddio offer pysgota anghyfreithlon fel rhwydi, gaffiau neu lampau.

Cymdeithas Enweirio a Chadwraeth Dyffryn Conwy sy'n cynnig y wobr.

Dywedodd Jason Westerberg-Liptrot, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol yr asiantaeth: "Mae'r adeg hon yn bwysig iawn i bysgod sy'n mudo. Rhaid iddyn nhw gael llonydd i silio.

"Os yw eogiaid yn cael eu dal cyn silio mi allwn ni golli cenhedlaeth gyfan a difrodi'r boblogaeth leol am flynyddoedd.

'Hanfodol'

"Mae eogiaid a sewin yn bwysig nid yn unig yn ein hafonydd ond hefyd am eu bod yn rhan hanfodol o'n heconomi.

"Gan fod genweirio'n dod â mwy na £150 miliwn i economi Cymru, yn enwedig i'n hardaloedd gwledig, rhaid i ni ofalu eu bod yn goroesi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Enweirio a Chadwraeth Dyffryn Conwy: "Mae'r rhan fwya' o botswyr yn gwneud hynny am bres cwrw cyflym a chael cyfle i frolio.

"Dydyn nhw'n poeni dim am yr afon na'i physgod nac am y genweirwyr cyfreithlon sy'n talu am eu trwyddedau genwair ac yn cadw at y rheolau.

"Dyw potswyr byth yn rhoi dim yn ôl i'r afon."

Y llynedd erlynodd yr asiantaeth 125 o bobl yn y gogledd am bysgota'n anghyfreithlon.

Mae'r cyfanswm yn cynnwys genweirwyr oedd yn pysgota heb drwydded a phobl yn defnyddio rhwydi ac offer anghyfreithlon eraill.

Dylid cysylltu gyda Thaclo'r Tacle ar 0800 555 111 gydag unrhyw wybodaeth.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.