Canolfan newydd i hen bentre glofaol

  • Cyhoeddwyd
Llun artist o'r ganolfan newyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llun artist o'r ganolfan newydd

Bydd hen bentre' glofaol yn derbyn cyfraniad o £2.4 miliwn o'r Undeb Ewropeaidd er mwyn codi canolfan gymunedol newydd.

Bydd y ganolfan newydd, ar gost o £3.4 miliwn, yn cael ei godi ar safle Rhiw Lech ym mhentref Croeserw, ger Maesteg.

Bydd y ganolfan bresennol yn cael ei dymchwel.

Dywed Cyngor Castell-nedd Port Talbot iddynt ymgynghori'n helaeth gyda'r gymuned er mwyn gweld beth oedd dymuniad pobl leol.

Bydd y ganolfan newydd yn cael ei defnyddio ar gyfer busnesau bychain newydd a phrosiectau cymunedol.

Technoleg gwybodaeth

Bydd yna hefyd weithdai ar gyfer dysgu sgiliau adeiladu a lle i gynnal cyrsiau trin gwallt.

Yn ogystal â man hyfforddi technoleg gwybodaeth mae yna fwriad i agor caffi.

Mae disgwyl i'r gwaith o godi'r ganolfan ddechrau yn gynnar yn 2012 a'i gwblhau mewn 12 mis.

Dywedodd y cynghorydd Ali Thomas, arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot fod y cyhoeddiad yn newyddion da i Groeserw a Chwm Afan.

"Dyw'r ganolfan bresennol ddim yn ddigonol ar gyfer anghenion y gymuned.

"Bydd y ganolfan newydd yn cynnig unedau busnes ar gyfer cwmnïau bychain yn ogystal â lle cyfarfod i bobl leol."

Y cyngor fydd yn gyfrifol am reoli'r ganolfan ond mae posibilrwydd y bydd y cyfrifoldeb yn cael ei drosglwyddo i'r gymuned leol maes o law.