'Dylai gyrwyr fod yn ofalus'

  • Cyhoeddwyd
Allt RhualltFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tagfeydd hir ar Allt Rhuallt yn Sir Ddinbych

Mae'r heddlu wedi dweud y dylai gyrwyr fod yn ofalus wedi nifer o ddamweiniau oherwydd rhew ar y ffyrdd.

Fe gafodd Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin eu galw oherwydd nifer o fân ddamweiniau ddydd Sadwrn.

Dywedodd cwmni First Group fod rhew du wedi effeithio ar wasanaethau bysus yn Sir Gaerfyrddin ac ardal Abertawe.

Yn y cyfamser, mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud bod ychydig o fân ddamweiniau yn Ne Gwynedd.

Fe ailagorodd y lôn i gyfeiriad y dwyrain yn Allt Rhuallt ar yr A55 am 11am fore Gwener ond roedd tagfeydd hir am gyfnod hir.

Fore Sadwrn cafodd menyw ei thorri'n rhydd o gar oedd wedi troi drosodd yn Creigiau ger Caerdydd.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai posibilrwydd o gawodydd eirlaw neu eira, yn enwedig ar dir uchel.

Fe fyddai'n oer unwaith eto nos Sadwrn, meddai.