Siop fawr ar y gweill

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunY bwriad: Siop fawr 54,000 o droedfeddi sgwâr

Mae siop fawr Marks a Spencer yn rhan o ddatblygiad canol y dre yn Aberystwyth.

Dywedodd Cyngor Ceredigion y byddai siop fawr 54,000 o droedfeddi sgwâr o faint ac archfarchnad Tesco'n rhan o'r datblygiad.

Mae nifer o wrthwynebiadau wedi bod am fod y prosiect yn bygwth canolfan ddydd a 12 o dai rhes.

"Mae diddordeb gennym yn y dre ond allwn ni ddim cadarnhau unrhywbeth ar hyn o bryd," meddai llefarydd ar ran Marks a Spencer.

Dywedodd y datblygwr Chelverton Deeley Freed fod cytundeb â'r siop fawr ond nad oedd cais cynllunio wedi ei gyflwyno eto.

Ffafrio

Ym mis Hydref y cyhoeddodd y cyngor pa ddatblygwr yr oedden nhw'n ei ffafrio.

Fe fyddai'r prosiect, meddai, yng nghanol y dre'n creu mwy na 200 o swyddi llawn amser ac yn golygu hyd at £3.5m o hwb i fasnach bob blwyddyn.

Dywedodd llefarydd: "Mae bwrdd M&S wedi rhoi sêl eu bendith."

Mae cadeirydd y siambr fasnach, Chris Mackenzie-Grieve, wedi dweud bod y prosiect yn hollbwysig i ddyfodol y dre.

Eisoes mae'r cyni economaidd, siopa y tu allan i'r dre, siopa ar-lein, heb sôn am broblemau parcio, wedi effeithio ar ganol y dre.

Straeon perthnasol