Dyn 18 oed ar goll yn dilyn parti

  • Cyhoeddwyd
Haydn Mark EvansFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Haydn Mark Evans ers oriau man fore Sadwrn

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi llun o ddyn sydd wedi bod ar goll ers nos Wener yn dilyn parti Nadolig yng Nghaer.

Ni ddaeth Haydn Mark Evans, 18 oed o'r Wyddgrug, adre wedi'r parti gwaith yng ngwesty Carden Park.

Cafodd ei weld am y tro diwethaf am tua 1:00am ddydd Sadwrn wrth ddrws blaen y gwesty, ond nid yw ei deulu wedi clywed ganddo wedyn.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn main tua 5'9" o daldra, gyda gwallt brown byr a llygaid glas. Roedd yn gwisgo crys tywyll llewys hir a throwsus tywyll, ond nid oedd yn gwisgo cot.

Roedd y tywydd ar y pryd yn oer iawn, ac mae'r heddlu'n bryderus y gallai fod wedi mynd ar goll mewn lle diarth.

Mae Heddlu Sir Caer yn chwilio amdano ac yn gofyn i bobl leol i edrych yn unrhyw adeiladau gwag ar eu tir, gan gynnwys adeiladau fferm ac ati rhag ofn bod Haydn wedi mynd yno i gysgodi.

Hoffai'r heddlu hefyd glywed gan bobl oedd yn mynd â'u cŵn am dro neu unrhyw un arall oedd yng nghyffiniau Gwesty Carden Park y noson honno os welon nhw rywun o ddisgrifiad Haydn yn cerdded gerllaw.

Maen nhw hefyd am siarad gyda phobl oedd yn gyrru ar hyd ffordd yr A41 neu A534 y noson honno, neu yrwyr tacsi oedd wedi rhoi pas i berson tebyg i Haydn i gysylltu â nhw.

Dylai unrhyw un all gynorthwyo ymchwiliad yr heddlu ffonio Heddlu Sir Caer ar 101.