Siom y Gymdeithas Bêl-droed

  • Cyhoeddwyd
Aaron Ramsey'n sgorio yn erbyn Gogledd IwerddonFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Aaron Ramsey yn sgorio yn erbyn Gogledd Iwerddon yng Nghwpan y Cenhedloedd

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn siomedig bod Cymdeithas Yr Alban (SFA) yn ystyried cwyn am gystadleuaeth Cwpan y Cenhedloedd a gafodd ei chynnal yn gynharach eleni.

Yn ôl adroddiadau papur newydd yn yr Alban, mae'r gymdeithas bêl-droed yno yn ystyried cwyno i gorff rheoli pêl-droed rhyngwladol, FIFA, am na chawson nhw'u talu'n llawn am fod yn rhan o'r gystadleuaeth.

Ond mae cyrff rheoli pêl-droed yng Ngweriniaeth Iwerddon (FAI), Gogledd Iwerddon (IFA) a Chymru (CBC) yn dweud eu bod yn dal i gynnal trafodaethau gyda'r Alban am eu taliad o £1.2 miliwn.

Dywedodd datganiad ar y cyd rhwng y tair gwlad: "Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Nulyn yn Chwefror a Mai eleni, ac fe ddaeth elw oherwydd hawliau darlledu, noddwyr a gwerthiant tocynnau.

'Siomedig'

"Wedi'r gystadleuaeth, mae'r FAI, IFA a CBC wedi bod mewn trafodaethau gyda'r SFA i geisio lleihau'r swm y byddan nhw'n ei dderbyn er mwyn i bawb gael cyfran deg o'r elw yn seiliedig ar yr hinsawdd economaidd a'r gwerthiant yn y gystadleuaeth.

"Mae'n siomedig fod y mater yma wedi dod i sylw cyhoeddus wrth i gymdeithasau'r pedair gwlad geisio cyrraedd cytundeb.

"Ni fydd yr FAI, IFA a CBC yn gwneud sylw pellach ar y mater er mwyn caniatáu i'r trafodaethau yna ddigwydd."

Doedd gan yr SFA ddim sylw i wneud heblaw i gadarnhau fod "trafodaethau preifat yn parhau".

Gweriniaeth Iwerddon enillodd y gystadleuaeth gyda buddugoliaeth o 1-0 yn erbyn Yr Alban yn y rownd derfynol.

Roedd ail gystadleuaeth i fod i gael ei chynnal yng Nghymru yn 2013, ond does dim cytundebau ffurfiol wedi eu harwyddo hyd yma.

Roedd gwerthiant tocynnau'r gystadleuaeth agoriadol yn siomedig gydag yr un o'r gemau'n denu mwy na 20,000 o gefnogwyr, ac ychydig gannoedd yn unig aeth i weld Cymru'n herio Gogledd Iwerddon yng nghanol cwynion am brisiau tocynnau a threfniadau.