Gobaith newydd i dref ar ddechrau'r flwyddyn i Gwmbrân

Darlun artist o siop Morrisons yng Nghwmbrân Image copyright Other
Image caption Fe fydd 350 o swyddi newydd yn cael eu creu fel rhan o sefydlu'r archfarchnad

Gall y gwaith ddechrau yn fuan yn y flwyddyn newydd ar yr hyn sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y prosiect adfywio mwya' o'i fath yn hanes Cwmbrân.

Mae disgwyl i'r ailddatblygu greu cyfanswm o 770 o swyddi newydd a diogelu 400 o swyddi sydd eisoes yn ffatri cydrannau ceir Meritor.

Mae'r cynllun yn cynnwys archfarchnad Morrisons, gwesty, tafarn a swyddfeydd.

Yn ôl prif swyddog cynllunio Cyngor Torfaen, Duncan Smith, mae pawb yn anelu at gychwyn ym mis Ionawr.

"Mae hyn yn gwbl allweddol mewn amser o ddirwasgiad economaidd," meddai.

"I greu cynllun a fydd yn creu swyddi ac yn diogelu swyddi yn newyddion gwych i Gwmbrân ac i'r ardal yn ehangach, i dde Cymru.

"Rydym yn disgwyl cychwyn ar y gwaith yn fuan yn y flwyddyn newydd."

Mae disgwyl i gwmni Morrisons greu 350 o swyddi newydd, 100 o swyddi llawn amser a'r gweddill yn swyddi rhan amser.

Mae'r datblygiad ar y cyd rhwng y cyngor a chwmni Meritor i greu tafarn, gwesty a swyddfeydd newydd a fydd yn arwain at 270 o swyddi newydd.

Dywedodd Mr Smith nad oes disgwyl i'r gwaith ar y rhan yma o'r cynllun gychwyn am flwyddyn i 18 mis arall gan fod angen gwneud gwaith paratoi'r safle.

Bydd adeiladau sydd yno eisoes yn cael eu dymchwel.

Canolfan dechnoleg

"Rydym yn gobeithio y bydd y datblygiad yma yn arwain at ddenu mwy o fuddsoddiad i'r ardal," ychwanegodd Mr Smith.

Mae disgwyl i gwmni Meritor greu 150 o swyddi eraill at y 400 o bobl sy'n cael eu cyflogi eisoes ganddyn nhw yng Nghwmbrân.

Mae'r cwmni yn buddsoddi yn eu canolfan ddatblygu technoleg Ewropeaidd ar gyfer gwneud breciau.

Image copyright Other
Image caption Fe fydd y buddsoddiad yn diogelu a chreu swyddi newydd

Bydd hyd at 40 o'r swyddi newydd yn yr adran datblygu busnes a pheirianneg tra bydd y gweddill yn yr adran gweithgynhyrchu.

Eglurodd cyfarwyddwr Meritor, Richard Thomas, ei fod yn edrych ymlaen at y cynlluniau a fydd o fudd i'r dref.

"Rydym yn brif gyflogwr yn yr ardal, ac mewn sawl ffordd yn angor i gyflogwyr yr ardal.

"Rydym wedi bod yma am bron i 70 mlynedd ac yn gweld lot o bobl o gwmpas sydd â pherthnasau wedi gweithio i i.

"Mae hi wedi bod yn amser hir cyrraedd y safle yma, ond dwi'n credu bod hyn yn ddatblygiad da ar gyfer Cwmbrân."

Fe wnaeth dalu teyrnged i'r gweithlu gan ddweud eu bod wedi bod yn hyblyg dros y blynyddoedd mewn cyfnod anodd.

"Rydym eisiau cadw'r sgiliau sydd yma gyda'i gilydd a dangos ein bod yr un mor deyrngar iddyn nhw ag y maen nhw wedi bod.

"Mae'n gwneud synnwyr busnes da."

Mae'r datblygiad wedi cael ei ddisgrifio yn y gorffennol gan y cyngor fel y "prosiect adfywio mwya' o'i fath yn hanes y dref".

"Er gwaetha'r dirwasgiad, Cwmbrân yw'r lle i fod," ychwanegodd Mr Smith.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.