Chwilio am gefnogaeth i gynnal Gŵyl Jazz Aberhonddu

Cyhoeddwyd

Mae'r chwilio am hyrwyddwyr newydd i gynnal Gŵyl Jazz Aberhonddu wedi cychwyn.

Fe ddaw hyn ar ôl i Ŵyl Y Gelli, a fu'n gyfrifol am gynnal yr ŵyl jazz ers 2009, gyhoeddi eu bod yn dod â'r cysylltiad i ben.

Yn ôl cyfarwyddwr Gŵyl y Gelli, Peter Florence, fe fyddan nhw'n canolbwyntio ar ddathliadau 25 mlynedd Gŵyl y Gelli yn 2012.

Dywedodd Cyngor Celfyddydau Cymru y bydd cyllid ar gael i hyrwyddwyr eraill a fydd yn cymryd rheolaeth o'r Ŵyl Jazz.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r wyl wedi cynnig llwyfan i gerddorion fel Courtney Pine

Cafodd yr ŵyl ei chynnal am y tro cyntaf yn 1984 yn ystod mis Awst.

Dros y blynyddoedd mae'r ŵyl wedi cael llwyddiant yn ogystal â gwynebu beirniadaeth.

Mae wedi denu rhai o brif enwau jazz y byd yn ogystal â rhoi llwyfan i artistiaid newydd.

Ond mae trafferthion ariannol wedi bod yn gysgod dros yr ŵyl.

Wedi i hyrwyddwyr yr ŵyl fynd i'r wal yn 2008 fe wnaeth Gŵyl y Gelli ddod i'r adwy a chynnal yr Ŵyl yn 2009, 2010 a 2011.

Pleser

Ond dywedodd Mr Florence wrth BBC Cymru bod y dyfodol bellach yn nwylo'r ŵyl jazz.

"Rydym wedi cwblhau ein cytundeb gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i achub yr Ŵyl Jazz ac i gyflwyno fformat newydd dros y tair blynedd," meddai.

"Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda cherddorion mor arbennig....

"Rydym bellach yn canolbwyntio ar ein gwaith o hyrwyddo Gŵyl y Gelli'r flwyddyn nesaf a fydd yn 25 oed yn ogystal â datblygiadau yn ein tref.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cyngor Celfyddydau a Chyngor Powys yn ogystal â Chyfeillion Gŵyl Jazz Aberhonddu am eu cydweithrediad.

"Rydym yn deall bod y Cyngor Celfyddydau yn bwriadu cynnal trafodaethau gyda Chyngor Powys am y dyfodol."

Mae'r Cyngor Celfyddydau wedi cadarnhau bod y cyfle wedi codi i bobl sydd â diddordeb i hyrwyddo'r Ŵyl Jazz.

Fe wnaethon nhw gyfrannu ychydig llai na £125,000 tuag at y digwyddiad bob blwyddyn dros y tair blynedd diwethaf.

Dod i ben

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor bod yr ŵyl wedi cael ei threfnu a'i hyrwyddo gan dîm Gŵyl y Gelli dros y tair blynedd diwethaf.

"Ar ôl tair blynedd lwyddiannus....mae'r trefniant wedi dod i ben.

"Fe fyddwn ni'n chwilio am hyrwyddwr newydd i drefnu'r Ŵyl Jazz ac fe fyddwn yn parhau i sicrhau bod cyllid ar gael."

Disgrifiad o’r llun, Mae'r ŵyl flynyddol yn rhoi lliw i strydoedd y dref bob haf

Dywedodd Ian Milton, cynhyrchydd canllaw i Gŵyl Ymylol Aberhonddu ac aelod o fwrdd Theatr Brycheiniog eu bod yn pryderu efallai na fyddai hyrwyddwr addas yn cael ei ganfod.

"Fe fyddai'n siom enfawr petai'r ŵyl ddim yn cael ei chynnal, i'r gymuned ac yn ehangach.

"Mae 'na enwau mawr yn dod mewn cysylltiad â'r ŵyl....fe wnâi'n siŵr bod y theatr yn ystyried y peth ond dwi ddim yn gwybod a fyddai ganddyn nhw ddiddordeb ei hyrwyddo.

"Mae'r ŵyl wedi mynd yn enfawr ers rhai blynyddoedd."

Er bod Mr Milton yn ddiolchgar iawn i Mr Florence am achub yr ŵyl dywedodd bod angen i'r hyrwyddwr newydd fynd â'r wyl jazz yn ôl i'w gwreiddiau o gael ei gweld a'i chlywed mewn nifer o ganolfannau ar hyd y dref.

"Dwi ddim yn hoff fod y cyfan wedi ei symud allan o ganol y dref ac i babell enfawr ar dir Coleg yr Iesu," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys eu bod yn ymwybodol bod cysylltiad Gŵyl y Gelli gyda'r ŵyl Jazz wedi dod i ben ac y byddan nhw'n cynnal trafodaethau gyda'r Cyngor Celfyddydau yn fuan am y dyfodol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol