Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Llundain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio adeilad yn Whitehall ar hyn o bryd

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi i agor eu swyddfa llawn amser cyntaf yn Llundain i ddelio'n uniongyrchol â llysgenadaethau tramor a buddsoddwyr rhyngwladol.

Mae BBC Cymru ar ddeall eu bod yn chwilio am adeiladau addas tua 3,000 troedfedd sgwâr yn San Steffan gyda'r bwriad o leoli tîm o weision sifil yno am y tro cyntaf.

Ar hyn o bryd mae Gweinidogion Cymru yn talu rhent rhad am ddefnyddio cyfleusterau Tŷ Gwydyr, cartref presennol Swyddfa Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wastad wedi cael presenoldeb yn Llundain.

'Braf iawn'

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n defnyddio swyddfa fechan yn Nhŷ Gwydyr sy'n gartref i Swyddfa Cymru a swyddfa fechan arall yng nghanol Llundain.

"Rydyn ni'n chwilio am le addas yn ardal San Steffan sy'n cynnig cartref mwy hyblyg sy'n ateb ein gofynion."

Yn gynharach ym mis Rhagfyr dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan wrth y Pwyllgor Materion Cymreig fod swyddfa Llywodraeth Cymru yn Nhŷ Gwydyr yn "braf iawn" a byddai Llywodraeth Cymru "wastad yn cael croeso" yno.

Dywedodd ffynhonnell Whitehall eu bod wedi eu "drysu" gan y penderfyniad i adleoli i swyddfa ddrytach yn ystod cyfnod o doriadau gwariant.

"Mae'n debyg eu bod yn ceisio creu gwahaniaeth rhwng Cymru a San Steffan am eu bod nhw'n gallu gwneud hynny," meddai.

"Dyma esiampl arall o Lywodraeth Cymru yn penderfynu peidio cydweithio ond yn torri cwys eu hunain am eu bod yn gallu gwneud hynny - er anfantais i Gymru."

Swyddfa'r Alban

Mae'r perthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cymru wedi gwaethygu ers yr etholiad a gafodd ei gynnal ym mis Mai gan gynnwys anghytundebau cyhoeddus ynglŷn ag ariannu a sut mae economi Cymru yn cael ei reoli.

Heblaw am Dŷ Gwydyr, lleoliad arall Llywodraeth Cymru yng nghanol Llundain yw swyddfa fechan yn ardal Victoria oedd yn arfer bod yn gartref i swyddogion Busnes Cymru ond sy'n wag ar hyn o bryd.

Dywed Llywodraeth Yr Alban nad oes ganddyn nhw swyddfa un pwrpas yn Llundain ond mae Gweinidogion a swyddogion yn defnyddio cyfleusterau ym mhencadlys Swyddfa'r Alban yn Nhŷ Dover yn Whitehall.

Dywed ymgynghorwyr eiddo masnachol y gallai Llywodraeth Cymru ddisgwyl talu tua £50 y droedfedd sgwâr am ofod swyddfa yn ardal San Steffan sy'n golygu y gallai'r rhent blynyddol am y swyddfa arfaethedig fod tua £150,000

Maen nhw'n honni y byddai swyddfa 3,000 troedfedd sgwâr yn cynnal swyddfa ar gyfer 20 o bobl gan gynnwys ystafell fwrdd a derbyniad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol