Ymchwiliad i 'gloi dwy mewn tacsi'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunHonnodd Jools Payne fod y gyrrwr wedi gofyn am £10 arall am "wastraffu ei amser"

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i gwyn fod gyrrwr tacsi o Wrecsam wedi cloi dwy fenyw ifanc yn ei gar wedi ffrae ynglŷn â thâl am daith.

Digwyddodd yr achos honedig tua 4am ddydd Llun wedi i ddwy ffrind gael eu cludo o Wrecsam i Ddyfryn Ceiriog.

Mae'r menywod yn honni eu bod wedi eu gorfodi i dalu am y daith neu fe fydden nhw wedi cael eu gyrru yn ôl i Wrecsam.

Mae cwmni tacsi Wrexham and Prestige yn gwadu bod y tacsi wedi cael ei gloi gan honni bod y menywod wedi dangos "arwyddion delfrydol o ffoi heb dalu".

Dywedodd mam un o'r menywod, Jools Payne, o Ddolywern fod ei merch 21 oed a ffrind wedi archebu tacsi gan y cwmni sydd wedi'i leoli yng nghanol y dref ar ôl treulio noson allan yn Wrecsam.

Ffôn symudol

Mae hi'n honni nad oedd y menywod wedi meddwi ac roedden nhw wedi cytuno ar dâl o £18 gydag un o drefnwyr y cwmni.

Ond honnodd Mrs Payne fod y menywod wedi'u hysbysu bod y tâl wedi codi i £26 pan oedden nhw filltir o ben y daith.

Honnodd fod y gyrrwr tacsi wedi cloi drysau'r cerbyd gan ddweud wrthyn nhw y byddai rhaid iddyn nhw adael ffôn symudol yn y tacsi tra byddai un ohonyn nhw'n mynd i gael rhagor o arian.

Dywedodd Mrs Payne fod y gyrrwr wedi bygwth eu gyrru yn ôl i Wrecsam ond cytunon nhw i dalu'r arian ychwanegol cyn iddo wneud hynny.

Mae hi'n honni bod y gyrrwr wedi colli ei dymer gan gloi ei merch yn y tacsi tra bod ei ffrind wedi mynd i gael mwy o arian.

'Rhuthro ymaith'

"Ceisiodd fy merch ddod allan o'r tacsi ond roedd y ddau ddrws cefn wedi'u cloi," meddai Mrs Payne.

"Cafodd pwl bach o banig."

Ychwanegodd fod y gyrrwr wedi gofyn am £10 ychwanegol am "wastraffu ei amser" ond gwrthododd y ddwy a'i dalu.

"Yn fy marn i mae cloi merch ifanc mewn car yn gyfystyr ag atal rhywun heb eu caniatâd," meddai Mrs Payne.

"Rwyf wedi fy siomi gan ymddygiad y gyrrwr tacsi."

Dywedodd ei bod wedi anfon cwyn at Gyngor Wrecsam a'r cwmni tacsi.

Cadarnhaodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi derbyn cwyn gan ychwanegu y bydden nhw'n ymchwilio i'r honiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni tacsi Wrexham and Prestige fod y gyrrwr yn weithiwr "gwych" oedd wedi gweithio iddyn nhw am dair blynedd.

Neges destun

Ychwanegodd y llefarydd nad oedd y drysau wedi cael eu cloi ar unrhyw adeg yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd fod gan y gyrrwr camera cylch cyfyng yn y tacsi ac fe fyddai'r ffilm yn cael ei astudio.

Honnodd fod y gyrrwr wedi clywed y menywod yn dweud wrth ei gilydd mai dim ond £12 oedd ganddyn nhw a'u bod yn anfon neges destun i'w gilydd gan baratoi i "ffoi heb dalu".

"Dywedodd y gyrrwr wrthyf ei fod wedi bwriadu gyrru'r menywod yn ôl i Wrecsam a'u cludo i swyddfa'r heddlu am nad oedd digon o arian ganddyn nhw i dalu," meddai.

"Nid yw'r gyrrwr wedi gwneud dim byd sydd o'i le ac i ddweud y gwir rwy'n credu ei fod wedi gwneud popeth yn iawn."

Ychwanegodd y llefarydd fod y menywod wedi eu hysbysu mai £18 fyddai'r tâl am y daith oherwydd eu bod wedi dweud wrth y trefnydd eu bod nhw am fynd i'r Waun, ond i Ddyffryn Ceiriog yr oedden nhw wir eisiau mynd, sy'n bellach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol