Ynni haul: Her gyfreithiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y taliadau eu haneru ar Ragfyr 12 eleni

Bydd her i gynlluniau llywodraeth San Steffan i haneru'r taliadau mae cwmnïau trydan yn eu rhoi i berchnogion tai sy'n cynhyrchu ynni haul yn yr Uchel Lys ddydd Mawrth.

Mae'r grŵp amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear a dau gwmni ynni haul - Solarcentury a HomeSun - wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol.

Dywed Cyfeillion y Ddaear fod dyddiad y newid "cynnar ac anghyfreithlon" wedi digwydd 11 diwrnod cyn diwedd cyfnod ymgynghori ar y taliadau, a'i fod eisoes wedi arwain at gynlluniau arfaethedig yn dod i ben.

Mae elusen sy'n cynrychioli dros 70 o gymdeithasau tai cymunedol yng Nghymru wedi dweud y bydd "miloedd o denantiaid ar eu colled" wedi i Lywodraeth San Steffan haneru'r taliadau.

Mae cymdeithasau tai wedi bod yn datblygu prosiectau i osod paneli ar filoedd o dai eu tenantiaid yng Nghymru, gan fwriadu gostwng eu biliau ynni a lleihau eu hôl troed carbon.

Mewn adroddiad diweddar, mae Cyfeillion y Ddaear a chynghrair o gwmnïau ynni haul a sefydliadau hawliau'r cwsmer yn amcangyfrif y gallai'r toriadau beryglu hyd at 29,000 o swyddi drwy'r DU, ac y gallai gostio hyd at £230 miliwn i'r Trysorlys mewn incwm trethi.

Mae'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd yn wynebu dwy her gyfreithiol bosib gan Gyfeillion y Ddaear a chyfreithwyr sy'n cynrychioli gosodwyr paneli solar.

Ond dywedodd llefarydd ar ran yr adran: "Pe na baem ni wedi newid y drefn fe fyddai'r cyllid ar gyfer y tariff cyflenwi trydan wedi diflannu'n llwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol