Cwest: Merch 16 wedi lladd ei hun

Gabby Joseph Image copyright Other
Image caption Roedd Gabby Joseph yn 16 oed

Clywodd cwest yn Abertawe fod model 16 oed wedi lladd ei hun wedi i fachgen ddweud wrthi nad oedd am fynd allan i'r sinema gyda hi.

Roedd Gabrielle Joseph wedi dweud wrth ffrindiau ei bod am ladd ei hun cyn taflu ei hun o flaen trên.

Clywodd y gwrandawiad fod Gabrielle - oedd yn cael ei hadnabod fel Gabby pan oedd yn modelu i gwmni dillad Hollister - wedi cynhyrfu pan gafodd neges testun gan fachgen am 8:15pm yn canslo'u cyfarfod.

Awr a chwarter yn ddiweddarach, bu farw o anafiadau niferus pan gafodd ei tharo gan drên ger ei chartref.

Roedd wedi gadael neges i'w ffrindiau, a dywedodd y crwner Philip Rogers:

"Mae rhan olaf y neges yn dangos yn glir mai bwriad Gabby oedd lladd ei hun."

Cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad.

'Codi ymwybyddiaeth'

Mewn datganiad wedi'r cwest dywedodd ei theulu: "Rydym wedi ein chwalu oherwydd colled ein hannwyl ferch Gabrielle.

"Rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol gan deulu a chyfeillion, ac fe fyddwn yn fythol ddiolchgar iddyn nhw am hynny.

"Wrth geisio symud ymlaen rydym yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion fel hunanladdiad ymysg pobl ifanc a'r effaith ar y rhai sy'n cael eu gadael ar ôl.

"Hoffwn annog pobl ifanc i rannu eu problemau drwy siarad gyda rhywun y maen nhw'n ymddiried ynddynt. Does yr un broblem yn rhy fawr, ac mae help wastad ar gael."

Straeon perthnasol