Croesawu gwerthiant maes awyr Llanbedr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunCaeodd y safle yn 2004

Mae un o gynghorwyr Gwynedd wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i werthu hen faes awyr yn Eryri.

Y gobaith yw y bydd y safle yn Llanbedr ym Meirionnydd yn cael ei drosglwyddo i gwmni Llanbedr Airfield Estates yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd cynghorydd Plaid Cymru dros Lanbedr, Evie Morgan Jones, fod y safle wedi bod yn wag ers saith mlynedd, tra bo nifer o gyrff a sefydliadau gwahanol yn trafod pynciau cyfreithlon, problemau cynllunio a chytundebau ffurfiol.

Ychwanegodd Mr Jones ei fod yn falch bod y Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi cytuno i drosglwyddo'r safle i ddwylo'r cwmni.

'Adfywio'r economi'

"Mae hi wedi bod yn broses faith a llafurus a'n gobaith ni bellach yw y bydd y materion cyfreithiol o drosglwyddo'r safle ar brydles tymor hir, 125 o flynyddoedd, yn digwydd yn rhwydd," meddai.

"Mae Llanbedr yn bentref bach yng nghanol Ardudwy ac o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

"Mae hi'n fraint i ni gael byw mewn lle mor odidog ond allwn ni ddim, fodd bynnag, fyw ar awyr iach na golygfeydd braf.

"Rydyn ni'n awyddus i ddenu swyddi i'r ardal, gan sicrhau bod ein hieuenctid yn parhau i fyw, gweithio a magu plant yma.

"Rydym wedi cael sicrwydd gan gwmni 'Llanbedr Airfield Estates' ei bod wedi ymrwymo i'r cynllun ac mai un o'u prif egwyddorion yw adfywio'r economi leol a sicrhau swyddi o safon.

Mae Tystysgrif Cyfreithlondeb a ryddhawyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Gorffennaf 2011, yn cadarnhau'r hawl cynllunio cyfreithiol sef bod "defnydd y safle i ymchwilio a datblygu profion, gwerthuso a datblygiad cerbydau awyr di-beilot".

Tan 2004, roedd y safle'n cael ei defnyddio i ddatblygu awyrennau di-beilot gyda Goruchwyliaeth Rheoli Traffig Awyr, radar a dynesiad radar manwl.

Roedd hefyd yn gyrchfan awyr i'r Llu Awyr a sefydliadau eraill.

Ar y pryd roedd y safle'n cyflogi 130 o bobl.

Adeiladwyd Maes Awyr Llanbedr yn 1938, ac mae nifer o adeiladau ar y safle 563 o aceri.

Mae arwynebedd llawr yr adeiladau yn mesur 171,115 o droedfeddi sgwâr ac yn parhau i fod yn ddefnyddiol at ddefnydd cerbydau awyr a gweithgareddau tebyg.

Y gobaith yw y caiff y broses weinyddol i gwblhau'r elfen gyfreithiol o'r trosglwyddiad eiddo ei chwblhau yn y flwyddyn newydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol