BBC Cymru Fyw

Deiseb yn erbyn pentref twristiaeth

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Jenny a Liza Jones wedi treulio'r dyddiau diwethaf yn anfon cardiau Nadolig sy'n hyrwyddo eu hymgyrch

Mae ymgyrchwyr wedi creu deiseb ar-lein i wrthwynebu datblygiad twristiaeth a hamdden mewn parc ar Ynys Môn.

Mae Friends of Penrhos yn honni bod y cynllun ar dir sydd yn eiddo i gwmni Aluminium Môn yn rhy fawr ar gyfer y lleoliad.

Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys codi tua 500 o fythynnod ynghyd â chaffis, tafarndai, siopau a meysydd chwaraeon.

Dywedodd cwmni Land and Lakes y byddai'r datblygiad yn creu hyd at 600 o swyddi.

Ar-lein

Lansiwyd y deisebau ar-lein ym mis Tachwedd gan y ddwy chwaer Jenny a Liza Jones, sydd wedi treulio'r dyddiau diwethaf yn anfon cardiau Nadolig sy'n hyrwyddo eu hymgyrch.

Mae un ddeiseb eisoes wedi ei llofnodi gan 220 o bobl a'r llall, sydd ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol, wedi cael dros 150 llofnod.

Yn ôl Jenny Jones: "Rydym yn credu bod hwn yn dirlun sy'n cael ei garu, ac mae'n bwysig yn gymdeithasol i bobl Caergybi i gael eu parc arfordirol".

image copyrightOther
image captionMae grŵp lleol yn pryderu bod y datblygiad yn rhy fawr i'r safle

"Rydym yn galw ar ein cynghorwyr lleol a'n Haelod Seneddol lleol, Albert Owen, i gydnabod hynny, ac i sylweddoli cymaint y mae pobl yn poeni am golli'r warchodfa natur."

Mae Mr Owen wedi dweud y gallai swyddi cynhyrchu a thwristiaeth gyd-fyw ar Ynys Môn a'i fod yn fater o gael y cydbwysedd yn iawn.

360 erw

Ym mis Medi cyhoeddwyd bod gan y cwmni opsiwn i brynu 360 erw o dir sy'n eiddo i Anglesey Aluminium Metals (AAM) ym Mharc Gwledig Penrhos.

Mae manylion am dir ar dri safle ym Mhenrhos, Cae Glas a Kingsland yng Nghaergybi ar wefan y cwmni.

Dywedodd y cwmni fod eu gweledigaeth ar gyfer Penrhos yn cynnwys creu pentref hamdden gyda chymysgedd o "letyau o safon uchel ac amrywiaeth o gyfleusterau hamdden a chwaraeon".

Straeon perthnasol

  • 'Angen balans swyddi' i Fôn