Anghydfod am gynllun corsydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae'r Cyngor Cefn Gwlad yn galw am atal y gwaith ar Gors Erddreiniog

Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi galw ar ddau gwmni sy'n gweithio ar un o'u cynlluniau i atal gwaith ar y safle.

Mae cynllun ar Gors Erddreiniog ar Ynys Môn yn rhan o gynllun ehangach i adfer corsydd alcalinaidd prin ar Ben Llŷn a Môn.

Daeth cadarnhad gan y Cyngor Cefn Gwlad bod anghydfod cytundebol yn digwydd rhwng dau gwmni contractwyr ar y safle - Mulcair a Tracked Dumpers UK.

Dywed Tracked Dumpers UK eu bod yn anhapus am daliadau yn ymwneud â'r gwaith, ac mae'r cwmni wedi dechrau dymchwel ffordd fynediad dros dro i'r safle.

Mae'r Cyngor wedi gofyn i'r cwmni atal y gwaith yna.

Bydd y gwaith yn achosi anghyfleustra, ac mae Tracked Dumpers UK yn gobeithio y bydd hynny'n arwain at ddatrys yr anghydfod.

Mae cwmni Mulcair wedi gwrthod gwneud sylw ar yr anghydfod.

'Mwyaf yn Ewrop'

"Mae'r Cyngor (CCGC) yn ymwybodol o anghydfod cytundebol rhwng Mulcair a Tracked Dumpers UK. Mae hwn yn fater i'r ddau gwmni ei ddatrys," meddai datganiad dywedodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

"Tan i'r anghydfod gael ei ddatrys, mae CCGC yn gofyn i'r holl waith ar y safle gael ei atal.

"Ar Ynys Môn a Phen Llŷn mae CCGC yn gweithredu un o'r cynlluniau adfer corsydd mwyaf yn Ewrop. Mae'r gwaith gan Mulcair a Tracked Dumpers UK ar Warchodfa Natur Cors Erddreiniog yn rhan o'r cynllun hwnnw.

"Mae'r corsydd yma yn fath arbennig iawn o wlypdir sy'n dibynnu ar dir mawnog a chydbwysedd tywydd cynnil sy'n cael ei greu gan ffynhonnau calchfaen yn llifo i'r mawn.

"Mewn cyflwr da mae'r corsydd yn dal pentwr o garbon a fyddai, fel arall, yn cael ei rhyddhau i'r amgylchedd gan gyfrannu ar gynhesu byd eang.

"Mae'r corsydd hefyd yn cynorthwyo i buro ein dŵr yfed, ac yn lloches i fywyd gwyllt prin."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol