Arestio cyn-grwner

Cyhoeddwyd

Cafodd cyn-grwner Sir Gaerfyrddin ei arestio ar amheuaeth o anghysonderau ariannol yn ei swyddfa gyfreithiol.

Mae'r awdurdod sy'n rheoleiddio cyfreithwyr wedi bod yn ymchwilio i waith John Owen.

Fe ymddiswyddodd fel crwner ym mis Medi.

Mae o wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.