Ffrind cefnogwr wedi ei ddadrithio gan ddedfryd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunCafodd Michael Dye anafiadau angheuol cyn y gêm yn Wembley fis Medi

Mae ffrind i deulu'r cefnogwr pêl-droed Michael Dye wedi beirniadu'r ddedfryd gafodd dyn am ei ladd.

Dedfrydwyd Ian Mytton, 41 oed o Redditch, Sir Caerwrangon, i garchar am dair blynedd am ddynladdiad Mr Dye o Drelái, Caerdydd.

Bu farw Mr Dye wedi iddo gael ei anafu yn ddifrifol y tu allan i Stadiwm Wembley cyn y gêm rhwng Lloegr a Chymru ym mis Medi.

Ond dywedodd ei gyfaill Gwyn Davies, ei fod "wedi ei ddadrithio" gan y ddedfryd a gyhoeddwyd ddydd Mercher.

"Dwi ddim wedi fy synnu, dim ond fy nadrithio," meddai.

"Dwi'n siŵr bod y teulu yn siomedig iawn, does 'na ddim cyfiawnder nagoes?

"Mae'n anghyson, tair blynedd am ddwyn bywyd gyda'r argymhelliad y dylai aros yn y carchar am o leiaf 18 mis.

"Yr adeg yma'r flwyddyn nesa mae'n siŵr o fod allan."

Byw yn uffern

Plediodd Mytton yn euog yn Yr Old Bailey drwy gyswllt fideo ym mis Tachwedd.

Mewn datganiad a gafodd ei ddarllen yn y llys ddydd Mercher ar ran gweddw Mr Dye, Nathalie, dywedodd "waeth i'r dyn achosodd marwolaeth Mike fod wedi fy lladd innau y noson honno".

"Fe wnaeth rhan ohonof farw gyda Mike.

"Yr unig beth i edrych ymlaen ato nawr yw bod gyda fy ngŵr cariadus unwaith eto."

Dywedodd fod ei byd wedi ei ddryllio ers iddi golli ei gŵr.

"Dwi wedi bod yn byw yn uffern," ychwanegodd.

Cafwyd hyd i Mr Dye, tad i dri o blant, wedi ei anafu y tu allan i Giât C Stadiwm Wembley toc cyn cic gyntaf y gêm yng Nghystadleuaeth Rhagbrofol Ewro 2012.

Dangosodd lluniau teledu cylch cyfyng Mytton yn mynd at Mr Dye y tu allan i'r stadiwm a'i bwnio unwaith am 7.20pm - tua 25 munud cyn dechrau'r gêm.

Fe wnaeth yna gerdded i ffwrdd.

Dywedodd yr erlynydd Phillip Bennetts fod un llygad dyst wedi disgrifio'r ergyd fel un atgas.

Aed â Mr Dye i Ysbyty Northwick Park yng ngogledd orllewin Llundain wedi iddo dderbyn anaf trawmatig i gefn ei ben.

Ond bu farw yn fuan wedyn.

Wrth ddedfrydu Mytton, dywedodd y barnwr Anthony Morris: "Fel yr ydach chi'n dweud yn eich llythyr - 'roedd y ddau ohonom, Michael Dye a finnau, yn mynd i gêm bêl-droed.

"I un golli ei fywyd a'r llall gael ei garcharu - mae'n dorcalonnus' ac fe fyddwn i yn cytuno gyda chi."

Cafodd Mytton ei wahardd rhag mynychu gemau pêl-droed am chwe blynedd.

Straeon perthnasol