Canser: Hwb ariannol o £2m

Cell canser yn rhannu Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r ganolfan yn canolbwyntio'n arbennig ar lewcemia myeloid acíwt

Mae canolfan canser yng Nghaerdydd wedi cael hwb ariannol gwerth £2 miliwn gan Ymchwil Canser y DU a Llywodraeth Cymru.

Rhoddir y grant i'r Ganolfan ar gyfer cyfnod o bum mlynedd rhwng 2012 a 2017.

Nod Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol Caerdydd yw datblygu biofarcwyr, sef dulliau therapiwtig newydd sbon o drin canser, a hefyd ehangu'r banc meinwe.

Mae'r ganolfan yn canolbwyntio'n arbennig ar lewcemia myeloid acíwt ac mae'n cynnal profion cyn-glinigol ar gyfryngau newydd a all arwain at driniaethau newydd o'r clefyd.

'Ansawdd uchel'

Mae'n canolbwyntio ar droi gwybodaeth am lwybrau moleciwlaidd yn fiofarcwyr ar gyfer canser y fron.

Dywedodd Pennaeth y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, yr Athro Keith Lloyd: "Mae rhwydwaith y Ganolfan Meddygaeth Canser Arbrofol yn chwarae rhan bwysig iawn yn yr ymdrechion i ddatblygu ffyrdd newydd o drin canser.

"Mae'r Ganolfan yng Nghaerdydd yn arwain y profion ymchwil mwyaf yn y byd i Lewcemia Myeloid Acíwt.

"Canser o'r celloedd gwaed yw hwn, a gwelir tua 2,000 o achosion newydd ohono mewn oedolion yn y DU bob blwyddyn.

"Mae'n bosibl y bydd y gwaith a wneir yng Nghaerdydd yn arwain at ffyrdd newydd o drin y clefyd ac felly mae'n hollbwysig ei fod yn cael yr arian hwn."

Dywedodd Dr Joanna Reynolds, Cyfarwyddwr Canolfannau Ymchwil Canser y DU: "Mae Rhwydwaith Canolfan Meddygaeth Canser Arbrofol yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynnal ymchwil canser o ansawdd uchel i gyflwr cynnar y clefyd, ac mae wedi codi statws Prydain yn y maes yn rhyngwladol.

"Mae'r arian wedi rhoi hwb i'r gwaith o ddatblygu rhai o'r cyffuriau trin canser newydd mwyaf addawol ac arloesol, sydd eisoes yn ymsefydlu fel triniaethau cydnabyddedig i ganser mewn cleifion yn y dyfodol.

"Rydym yn falch o gael cyfle i gefnogi'r fenter hon ac rydym yn edrych ymlaen at fwy o lwyddiant yn y dyfodol."