Glowyr: Ffrae am ariannu gwasanaeth achub

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunBu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod honiad nad ydynt wedi rhoi ystyriaeth digon manwl i'r modd mae gwasanaeth achub glofeydd yn cael ei ariannu.

Mae Aelod Seneddol Castell-nedd, Peter Hain yn honni y dylai'r gwasanaeth gael ei ariannu gan y Trysorlys.

Daeth ei alwad yn dilyn marwolaeth pedwar glöwr ym mhwll y Gleision yn Nyffryn Tawe ym mis Medi.

Dywed Mr Hain fod yr ymgais i achub y glowyr wedi dibynnu ar ewyllys da.

Ond dywedodd yr Adran Gwaith a Phensiynau fod unrhyw awgrym nad oeddent yn cymryd y mater o ddifri yn "nonsens llwyr".

'Diffyg cyllid'

Bu farw David Powell, 50, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, and Garry Jenkins, 39, yn y trychineb ger Pontardawe ar Fedi 15.

Mae Mr Hain wedi cyfrannu i adroddiad ar y trychineb.

Mae o'n dweud y dylai'r gwasanaeth achub "gael ei ariannu'n iawn."

Ychwanegodd y dylai gael yr hawl i gael arian o'r Trysorlys er mwyn eu galluogi i wneud eu gwaith "heb yr anhrefn a dibyniaeth ar ewyllys dda leol a welwyd yn achos pwll Gleision."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunBu achubwyr yn gweithio bob awr o'r dydd wrth geisio achub y glowyr

Dywed Mr Hain fod cwmni mwyngloddio arall wedi talu'r bil o £4,500 am ddisel i yrru pympiau dŵr, yn ystod yr ymgyrch i achub glowyr y Gleision.

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd Ysgrifennydd yr Adran Gwaith a Phensiynau Iain Duncan Smith nad oedd yr ymgyrch i achub glowyr y Gleision wedi cael ei rwystro gan ddiffyg cyllid.

"Ni allai'r ymgyrch achub fod wedi ei gynnal heb adnoddau a gafodd eu cynnig gan byllau eraill ond mae'r egwyddor o gyd-gymorth yn rhan annatod o'r Cynllun Achub Mwynfeydd," meddai.

Ychwanegodd Mr Duncan Smith fod y gwasanaeth yn gwmni preifat sydd wedi canfod ffynonellau newydd.

Roedd hynny, meddai, yn angenrheidiol oherwydd lleihad y diwydiant glo ym Mhrydain.

Mae ymchwiliad ynghylch digwyddiad pwll y Gleision yn cael ei gynnal gan Heddlu De Cymru a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau: "Mae unrhyw awgrym nad ydyn ni'n cymryd y mater hwn o ddifri yn nonsens llwyr.

"Mae Peter hain wedi cael cynnig gennym i gyfarfod â Gweinidogion ac yn amlwg, fe fyddan ni'n trafod unrhyw fater sydd yn codi yn sgil y trychineb hwn.

"Mae'r heddlu yn dal i gynnal eu hymchwiliad ac fe fyddan ni'n aros tan i'r adroddiad gael ei gwblhau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol