Gwrthod cynllun troi swyddfa basport yn fflatiau

Yr hen swyddfa basport, Stryd y Dollborth. Aberystwyth Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Y bwriad oedd creu 60 fflat a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr

Mae cynlluniau dadleuol i droi hen swyddfa basport Aberystwyth yn fflatiau myfyrwyr wedi cael eu gwrthod.

Nod Cymdeithas Tai Cantref oedd trawsnewid yr adeilad pedwar llawr ,oedd hefyd yn swyddfa'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Y bwriad oedd creu tua 60 o fflatiau a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr.

Ond honnodd rai o gynghorwyr tref a thrigolion Aberystwyth nad oedd digon o lefydd parcio yn y rhan honno o'r dref.

Glasfyfyrwyr

Roedden nhw hefyd yn pryderu y byddai problemau sŵn oherwydd y myfyrwyr yn y fflatiau.

Cafodd y cynllun ei gefnogi gan swyddogion adran cynllunio Cyngor Ceredigion.

Mae prinder llety i fyfyrwyr yn y dre wedi bod yn broblem ers blynyddoedd ac weithiau mae myfyrwyr wedi gorfod aros mewn gwestai.

Bu rhaid i 600 o fyfyrwyr gysgu mewn gwelyau bync ym mis Medi am fod Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn y nifer fwyaf o lasfyfyrwyr yn ei hanes.

Ym mis Hydref dywedodd Cymdeithas Tai Cantref eu bod yn ceisio ymateb i'r problemau hyn.

Ond penderfynodd Cyngor Ceredigion wrthod y cynnig oherwydd "dylai lletyau myfyrwyr cael eu darparu gan y campws neu ddylai safleoedd cyffelyb fod yn rhan o'r cynllun datblygu lleol."

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers i'r Swyddfa Basport gau ym mis Awst.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.