Naw mis wedi daeargryn Siapan

Cyhoeddwyd

Fe aeth naw mis heibio ers i ddaeargryn a tsunami achosi'r fath ddinistr yn Siapan, gan achosi argyfwng niwclear yn atomfa Fukushima.

Mi allai effaith yr hyn ddigwyddodd barhau am ddegawdau.

Roedd un o ohebwyr y BBC, Maxine Hughes, yno ar y pryd.

Mae hi newydd fod yn ôl yno i weld sut mae'r wlad yn ymdopi.

Ail adroddiad

Cafodd dros 15,000 o bobl eu lladd yn y daeargryn a tsunami yn Siapan.

Roedd Maxine Hughes ymhlith y gohebwyr yno ar y pryd.

Fe wnaeth hi ddychwelyd yno yn ddiweddar gan dreulio amser gyda'i chwaer a'i chymar, y ddau o Gonwy.

Maen nhw'n byw yng ngogledd Siapan.

Effaith economaidd

Yn yr adroddiad arbennig olaf o Siapan, mae Maxine Hughes yn edrych ar sut y mae rhannau o'r wlad yn ymdopi naw mis ar ôl y tsunami.

Mi chwalodd fywydau miloedd o bobl ac arwain at argyfwng yng ngorsaf niwclear Fukushima.

Ond beth am yr effaith economaidd?

Straeon perthnasol