Tad yn son am wyrth adferiad dawnsiwr bale

Jack Widdowson Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Tad Jack Widdowson yn dweud bod ei fab yn gwella yn wyrthiol

Mae tad dawnsiwr bale a gafodd ei anafu'n ddifrifol wedi ymosodiad yng Nghaerdydd yn dweud bod ei adferiad hyd yma yn "ddim llai na gwyrth".

Roedd 'na bryder y gallai Jack Widdowson, 19 oed o ardal Caerfaddon, fod wedi ei barlysu ar ôl dioddef anafiadau i'w asgwrn cefn wedi'r ymosodiad ym mis Tachwedd.

Mae ei dad, Dr Julian Widdowson yn credu bod y ffaith ei fod mor ystwyth wedi achub ei fywyd ac wedi bod o gymorth yn ei adferiad.

Ychwanegodd y gall ei fab gerdded pellter bach iawn heb gymorth a'i fod yn cael triniaeth adferiad dwys.

"Wrth gwrs, rydym yn ymwybodol bod 'na sawl her sylweddol o flaen Jack, oriau o ffisiotherapi a hynny dim ond i gyrraedd lefel normal o symud.

"Ond dydi'r ymosodiad ddim wedi lleihau ei benderfyniad i lwyddo ar y lefel ucha' fel dawnsiwr bale.

"Mae o eisoes yn siarad gyda'i diwtoriaid yn Ysgol Ddawns Cyfoes Llundain ynglŷn â pharhau gyda'i waith cwrs wrth iddo wella.

"Mae'n canolbwyntio'n llwyr ar ddychwelyd i'r llwyfan cyn gynted â phosib."

Cefnogaeth

Dywedodd eu bod fel teulu yn credu na fydden nhw'n dathlu'r Nadolig, ond eu bod yn falch iawn o gael Jack yn ôl adref.

Maen nhw'n hapus iawn bod Jack yn gwella a'u bod yn mynd i ddathlu dros yr ŵyl.

Mae Jack ei hun wedi canmol y gefnogaeth y mae o wedi ei gael gan deulu a ffrindiau yn ogystal â'r tiwtoriaid.

"Roedd yr wythnosau cyntaf yn cymryd tipyn o ymdrech i ailddysgu gwneud pethau syml bob dydd," meddai.

"Doeddwn i ddim yn gallu dal cwpan ar ben fy hun.

"Dwi'n angerddol am bale ac mae hyn wedi fy ngwneud yn fwy penderfynol o lwyddo.

"Er hynny dwi ddim am i hyn ddiffinio fy ngyrfa...ond dwi eisiau parhau gyda fy mhrentisiaeth."

Ymosodwyd ar Jack ym Mae Caerdydd.

Mae dyn wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.