Dathlu penblwydd yn 104 ar ddydd Nadolig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae Ellen McDonald yn dathlu ei phenblwydd ar ddydd Nadolig

Bydd Ellen McDonald, sydd yn byw yn Rhuthun, Sir Ddinbych, yn dathlu ei phenblwydd yn 104 ar ddydd Nadolig.

Fe'i ganed yn Lerpwl ym 1907 a bu'n byw yn y ddinas tan 2007 pan symudodd i Ruthun i fod yn agosach i'w merch, wedi iddi golli ei gwr, Stan, ym 1988.

Dathlodd ei phenblwydd yn 100 rai wythnosau wedi symud i Gymru ac eleni bydd yn dathlu eto gyda'i theulu o'i hamgylch.

Dywedodd mab-yng-nghyfraith Mrs McDonald, Colin Winstanley, ei bod hi'n dal i fyw bywyd annibynnol.

"Mae hi'n byw ar ei phen ei hun ac yn gweld ei merch, Barbara, bron bob dydd a maent yn mynd i'r archfarchnad gyda'i gilydd.

"Mae'r staff yno yn ei nabod yn dda.

"Mae pobl wedi syfrdanu pan fyddant yn darganfod ei hoedran," meddai Mr Winstanley.

Roedd Mrs McDonald yn un o saith o blant ac mae wedi goroesi eu brodyr a'i chwaer oll er i'w hunig chwaer hefyd fyw bywyd hir cyn marw'n 95 mlwydd oed.

Fe aned unig blentyn Mrs McDonald, Barbara, ym 1939, ar y diwrnod y cafodd yr Ail Ryfel Byd ei ddatgan.

Priododd Barbara ym 1964 ac mae ganddi hi a'i gwr, Colin, ddau o blant.

disgrifiad o’r llunSymudodd Ellen McDonald i Ruthun yn fuan cyn ei phenblwydd yn 100

Nawr mae ganddyn nhw blant eu hunain felly mae Mrs McDonald, sy'n cael ei halw'n Nell gan bawb sy'n ei nabod, yn hen hen nain.

Dywedodd Mr Winstanley bod wyrion ac wyresau Mrs McDonald yn mynnu ei bod hi'n cael anrhegion pen blwydd yn ogystal ag anrhegion Nadolig ar y diwrnod.

Mae cacen penblwydd hefyd yn barod i'w roi iddi eleni.

Ar ddydd San Steffan mae'r draddodiad bod y teulu i gyd yn mynd i weld pantomeim yn Y Rhyl.

Ar ddiwedd y sioe mae cyfarchion penblwydd yn cael eu darllen allan o'r llwyfan, yn bennaf i blant yn y gynulleidfa.

Blwyddyn diwetha', meddai Mr Winstanley, darllenwyd cyfarchion i Mrs McDonald ond dywedodd y cyflwynydd ar y llwyfan ei bod yn sicr bod rhywun yn tynnu ei goes.