Saethu: Rhyddhau tri pherson

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr heddlu fod dau wn, arian a gemwaith wedi eu dwyn

Cafodd tri o bobl eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu ar ôl cael eu holi am ddigwyddiad lle cafodd dyn 55 oed ei saethu yn ei goes.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod yr ymchwiliad i ladrad honedig ar fferm ym mhentref Rhydyclafdy ger Pwllheli ar Ragfyr 15 yn parhau.

Roedd yr heddlu wedi arestio dau ddyn, 18 ac 19 oed, a menyw 23 oed - y tri o ardal Blaenau Ffestiniog.

Dywedodd yr heddlu fod dau wn ynghyd ag arian a thlysau wedi cael eu dwyn.

Roedd y lladron wedi dianc mewn car ac fe gafwyd hyd i'r car yn ddiweddarach wedi ei adael.

Cafodd tri pherson hefyd eu harestio a'u holi am ymgais i ddwyn o gyfeiriad yn Chwilog ar Ragfyr 20.

Daeth cais i bobl sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101 neu 0300 33 00 101, neu fe all pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.