Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio i ymosodiad yn oriau man y bore ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bu ymosodiad ar ddyn 32 oed rhwng 4:30am a 5:00am fore Sadwrn yn West Road.

Wrth iddo gerdded adre, fe wnaeth dau ddyn ymosod arno, ac mae'n cael triniaeth yn yr ysbyty ar amheuaeth o fod wedi torri ei ên.

Yr unig ddisgrifiadau sydd ar gael o'r ddau ddyn yw eu bod yn eu hugeiniau cynnar, ac fe gawson nhw'u gweld yn rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad Newcastle Hill.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth allai gynorthwyo'r heddlu i adnabod y ddau ddyn, neu oedd yn dystion i'r digwyddiad, i ffonio'r heddlu ym Mhen-y-bont ar 01656 679518, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.