Cymorth i gerddwyr ar fynyddoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Bydd y gwasanaeth yn darparu'r wybodaeth diweddaraf am y amodau cerdded

Gyda disgwyl i nifer fynd allan i fwynhau'r awyr iach wedi dathliadau'r Nadolig, daeth rhybudd a gair o gymorth gan wardeniaid Parc Cenedlaethol Eryri.

Hawdd yw anghofio pwysigrwydd paratoi'n drwyadl cyn mynd allan am ychydig o awyr iach i'r mynyddoedd, medd y wardeniaid, ac maen nhw wedi cyhoeddi cynghorion amserol.

Yn ogystal â chynllunio'ch taith yn ofalus o flaen llaw, cofio defnyddio cyfarpar addas megis bwyell rew a chramponau, gwisgo esgidiau cryfion a dillad cynnes i'ch cadw'n sych, mae'n bwysig gwybod beth yw rhagolygon y tywydd.

Eleni, am y tro cyntaf, mae gwasanaeth dwyieithog newydd ar gael i gerddwyr fydd yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwr yr amodau dan draed ar fynyddoedd Eryri.

'Paratoi'n drwyadl'

Wrth edrych ymlaen at y cyfnod prysur dros wyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, dywedodd Gruff Owen, un o Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri,

"Yn holl gyffro'r Nadolig, mae'n hawdd anghofio pa mor bwysig yw hi i chi baratoi'n drwyadl cyn mynd i gerdded ar y mynyddoedd, ac mae gwybod beth fydd yr amodau dan draed sy'n aros amdanoch chi, yn rhan o'r paratoi hwnnw.

"Er mor hardd yw'r golygfeydd o'r mynyddoedd dan eira, mae angen cofio pa mor dwyllodrus yw eira hefyd. Mae'r eira peryglaf yn gallu edrych yn feddal ac yn braf, ond mewn gwirionedd, os yw wedi toddi ac yna'n ail rewi, mae'n eithriadol beryglus dan draed.

"Dylech sicrhau fod y cyfarpar cywir gennych chi, gan gynnwys bwyell rew a chramponau ac yn bwysicach fyth mae gwybod sut i'w defnyddio'r un mor bwysig â'u cael.

"Mae bod yn ymwybodol o gyflwr y ddaear cyn i chi fentro allan yn eithriadol o bwysig. Yno i'w mwynhau mae mynyddoedd Eryri, ond dioddef wnewch chi os na fyddwch chi wedi paratoi'ch hun yn ddigonol."

Trydar

Mae Gruff Owen a'i gydweithwyr eisoes yn darparu gwybodaeth i wefan y Swyddfa Dywydd, a Gruff sydd hefyd yn gyfrifol am y gwasanaeth newydd dwyieithog o drydar, sef @eryridiogel yn Gymraeg a @safesnowdonia yn Saesneg.

Pan fydd amodau dan draed ar y mynyddoedd yn newid yn sgil y tywydd, bydd @eryridiogel a @safesnowodnia'n trydar hynny.

Ond yn ogystal â thrydar am y tywydd, bydd hefyd yn trydar cyngor cyffredinol ar fynydda ac yn tynnu sylw at arferion da o fynydda.

Ychwanegodd John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Llanberis: "Mae'r gwasanaeth newydd yma yn wasanaeth gwerthfawr iawn i bawb sy'n bwriadu mynd i ddringo mynyddoedd Eryri.

"Yn rhy aml o lawer, mae Tîm Achub Llanberis yn cael eu galw i achub cerddwyr mewn tywydd garw am nad ydyn nhw wediA edrych ar ragolygon y tywydd ac felly heb baratoi.

"Os bydd cerddwyr wedi gwneud eu gwaith ymchwil yn drwyadl ac yn gwybod beth fydd yr amodau dan draed cyn cychwyn ar eu taith, bydd yn gwneud ein gwaith ni fel Tîm Achub yn llawer haws."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol