Archesgob: 'Chwalu rhwymau cymdeithas'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dr Rowan Williams yn siarad am wersi sydd angen eu dysgu wedi terfysgoedd yr haf

Yn ei bregeth Nadolig, bydd Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, yn siarad am "dorri ymddiriedaeth a chwalu rhwymau" cymdeithas oherwydd terfysg fis Awst.

Wrth bregethu yn Eglwys Gadeiriol Caergaint, bydd Dr Williams yn gofyn i bobl ddysgu gwersi am ymrwymiad i'n gilydd wedi digwyddiadau'r llynedd.

Bydd Dr Williams yn dweud: "Y cwestiwn pwysicaf sy'n ein hwynebu yw pwy a ble ydyn ni fel cymdeithas.

"Mae rhwymau wedi cael ei chwalu, ymddiriedaeth wedi ei dorri a'i golli.

"P'run ai yn derfysgwr difeddwl yn llosgi'r siop sy'n gwasanaethu ei gymuned, neu'n hapfasnachwr yn troi ei gefn ar y cwestiwn o bwy sy'n ysgwyddo'r gost am ei anturiaethau ym myd ariannol rhithwir heddiw.

"Yr un yw'r darlun, sef un o atomau yn chwyrlio oddi wrth ei gilydd yn y tywyllwch."

Nid dyma'r tro cyntaf i'r Archesgob gyfeirio at derfysgoedd Awst a ddechreuodd yn Tottenham cyn ymledu i ddinasoedd eraill Prydain.

Mewn erthygl papur newydd yn gynharach y mis hwn, cyfeiriodd at ei dristwch yn ystod y terfysg.

Ond dywedodd hefyd y dylai'r Llywodraeth wneud mwy i achub pobl ifanc "sy'n credu nad oes ganddynt ddim i'w golli".

Awgrymodd Dr Williams ym mis Tachwedd y byddai'n cefnogi treth "Robin Hood" ar werthiannau cyfranddaliadau ac ariannol.