Gwasanaethau am rannu gorsafoedd?

Newyddion Ar-lein
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunMae asiantaethau yn ceisio arbed arian

Gallai'r heddlu a diffoddwyr tân rannu dwy orsaf newydd yn y gogledd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod angen cyfleusterau mwy modern ar gyfer diffoddwyr yn Nefyn a Thywyn, Conwy.

Mae'r Gwasanaeth Tân a Heddlu'r Gogledd yn bwriadu buddsoddi £800,000 mewn adeilad newydd yn Nefyn.

Ledled Cymru mae gwasanaethau ac asiantaethau yn ystyried rhannu mwy o adnoddau oherwydd yr angen i arbed arian.

Yn y gorllewin mae Heddlu Dyfed Powys yn ystyried cau Gorsaf Tyddewi a symud i'r orsaf dân.

Mae'r heddlu'n trafod y cynllun gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Pencadlys

Ar hyn o bryd mae'r heddlu'n ystyried cau Gorsaf Llandeilo wrth geisio arbed £13 miliwn.

Dywedodd swyddogion eu bod yn ystyried symud staff i adeiladau'r cyngor sir os oes modd cael cytundeb.

Bydd staff cyngor Torfaen yn symud i bencadlys Heddlu Gwent yng Nghwmbrân yn y gwanwyn.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi dweud eu bod yn cynnal arolwg o'u pencadlys yn Yr Wyddgrug.

Yn ôl llefarydd, dyw'r adeilad, sy'n dyddio'n ôl i'r 1960au, "bellach ddim yn addas i bwrpas."

ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunArolwg: Swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn trafod cau pedair o orsafoedd ac adleoli eraill er mwyn arbed arian.

Mae yna 49 o orsafoedd yn yr ardal ar hyn o bryd.

Eisoes mae argymhelliad i gau Penrhyndeudraeth yng Ngwynedd, Tywyn yng Nghonwy a'r Gaerwen a'r Fali yn Ynys Môn.

Yn y Bala, Nefyn a Bethesda mae yna fwriad i ail leoli'r gorsafoedd presennol.

Gallai hyn olygu fod gorsafoedd heddlu mewn canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, gorsafoedd tân neu neuadd y dref.

Dywedodd Colin Hanks, Dirprwy Brif Swyddog Tân y Gogledd, nad oedd partneriaethau yn rhywbeth newydd.

'Estyniad'

Ychwanegodd eu bod eisoes yn rhannu safleoedd gyda'r gwasanaeth ambiwlans yn Llandudno a chanolfan gyfathrebu yn Llanelwy.

"Mae'r prosiect diweddar yn cael ei ystyried yn estyniad o'r hyn sydd eisoes yn digwydd er mwyn arbed costau a chydweithio er budd y gymuned leol," meddai Mr Hanks.

Yn Nefyn mae bwriad i godi gorsaf ar gyfer 12 o ddiffoddwyr a'r heddlu.

Bydd yna gyfnod o ymgynghori cyn cais cynllunio ar gyfer prosiect tebyg ar gyfer Tywyn.

Yn y cyfamser, mae Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol wedi beirniadu'r bwriad i gau dwy orsaf heddlu.

Dywedodd AC Ceidwadol Gorllewin Clwyd, Darren Millar: "Yn yr haf mae poblogaeth Tywyn yn codi i fwy na 50,000.

"Yn lle cau'r orsaf mi ddylai mwy o blismyn fod yn y dre."

Ym Mae Colwyn y bwriad yw cau'r orsaf heddlu a symud plismyn i'r pencadlys ryw filltir i ffwrdd ar gyrion y dre.

Anfodlon

Mae AS Gorllewin Clwyd, David Jones, wedi dweud ei fod yn anfodlon ar y cynigion.

"Bae Colwyn yw'r ail dre fwya yn ardal yr heddlu. Felly mae angen presenoldeb amlwg yng nghanol y dre.

"Fydd symud plismyn i adeilad y pencadlys ddim yn cyflawni hyn."

Mae Heddlu'r Gogledd ac Awdurdod yr Heddlu yn cynnal ymgynghoriad tan ddiwedd mis Ionawr.

Straeon perthnasol