Apêl wedi cyrch ar archfarchnad ar ddiwrnod Nadolig

Fe wnaeth yr heddlu ryddhau'r lluniau teledu cylch cyfyng yma o un o'r ddau berson y maen nhw'n chwilio amdano Image copyright Other
Image caption Fe wnaeth yr heddlu ryddhau'r lluniau teledu cylch cyfyng yma o un o'r ddau berson y maen nhw'n chwilio amdano

Mae'r heddlu yn gofyn am gymorth y cyhoedd i ganfod dau berson wnaeth falurio ffenest archfarchnad ar ddiwrnod Nadolig.

Fe wnaeth y ddau fygwth staff diogelwch siop Tesco Llansamlet ger Abertawe gyda bar metel hefyd.

Ymosodwyd ar y siop gyda chlogfaen tua 7.20pm ar ôl cyrraedd yno ar feiciau.

Cafodd un o'r ddau eu dal gan staff diogelwch a wnaeth ei ryddhau ar ôl cael ei fygwth gan yr ail berson.

Cafodd un ei weld yn ceisio agor y silffoedd sigarets oedd wedi ei gloi.

Wnaeth yr un o'r ddau lwyddo i ddwyn dim byd.

Cafodd un dyn ei ddisgrifio fel rhywun o faint canolog a thua 6 troedfedd o daldra ac roedd yn gwisgo helmed beic modur melyn a glas.

Roedd ganddo dop beic modur du a glas a throwsus a bŵts du.

Roedd y dyn arall o faint bach a thua 5 troedfedd 10 modfedd o daldra ac yn gwisgo helmed beic modur du.

Roedd ganddo got dri chwarter glas, trowsus du ac esgidiau rhedeg gwyn.

"Dwi'n apelio ar unrhyw un a oedd allan ddiwrnod Nadolig ac a welodd y ddau neu sydd ag unrhyw wybodaeth berthnasol i gysylltu gyda ni," meddai'r Ditectif dros dro Trudi Meyrick, o Orsaf Treforys.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda Heddlu De Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.