Aberpennar: Ras nos Galan 2011

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ras yn coffáu camp y rhedwr chwedlonol Guto Nyth Brân

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer Ras Nos Galan 2011 a gynhelir heno.

Mae gwesteion arbennig yn cael eu dewis i gymryd rhan yn y ras bob blwyddyn ond mae eu henwau yn cael eu cadw'n gyfrinach tan y noson.

Y cyn chwaraewr pêl-droed John Hartson a'r cyn chwaraewr rygbi Mark Taylor oedd y gwesteion arbennig y llynedd a'r sêr rygbi James Hook a Jamie Roberts oedd y gwesteion arbenning ar nos Galan 2009.

Mae Rasys Ffordd Nos Galan yn cael eu cynnal yng nghanol tref Aberpennar bob blwyddyn er cof am y rhedwr chwedlonol Guto Nyth Brân.

Ffotograffau

Mae Nos Galan, a gychwynnodd yn 1958, yn achlysur sy'n denu cynulleidfaoedd rhyngwladol, ac mae gwefan swyddogol Nos Galan yn denu trawiadau o bedwar ban y byd.

Yn ogystal â hyn, mae miloedd o bobl yn dod i strydoedd y dref bob Nos Galan er mwyn cymryd rhan yn y rasys a mwynhau'r achlysur.

Bydd geiriau'r emyn 'Calon Lân' yn rhaglen eleni, er mwyn galluogi'r cyhoedd i gymryd rhan yng Nghytgan Fawr Nos Galan - sy'n achlysur newydd sbon.

Cafodd yr emyn ei gyfansoddi yn Aberpennar gan Daniel James pan oedd e'n byw yn y dref ac fe gafodd ei pherfformio am y tro cyntaf yng Nghapel Bethania yn Aberpennar ym 1910.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, sy'n aelod o Bwyllgor Nos Galan ac yn cynrychioli Ward Gorllewin Aberpennar ar y Cyngor: "Mae llawer iawn o waith yn mynd i gynhyrchu cyhoeddiad Nos Galan penigamp i gyd-fynd â'r achlysur pob blwyddyn.

"Mae hynny'n wir eleni hefyd, ac mae ein Rhaglen Swyddogol ar gyfer Nos Galan 2011 yn cynnwys nifer fawr o ffotograffau o Rasys Nos Galan y gorffennol, ynghyd â'r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch ar gyfer yr achlysur - o Amserlen yr Achlysur i fanylion y ras."

Bydd Rhaglenni Swyddogol Nos Galan 2011 yn cael eu dosbarthu yn rhad ac am ddim cyn yr achlysur.

Bydd Rasys Ffordd Nos Galan yn cynnwys Rasys i'r Plant, cyrhaeddiad Rhedwr Dirgel Nos Galan, y Ras Elit, Ras Hwyl a Sioe Tân Gwyllt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol