Merch a nain yn gydfyfyrwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae merch a'i nain yn astudio yn yr un coleg

Mae myfyrwraig 17 mlwydd oed yn cael cymorth gan fyfyrwraig arbennig - ei nain.

Mae Seren Cynfal ac Anwen Jones, 56, wedi cofrestru ar gynllun newydd yng Ngholeg Harlech.

Maent yn cymryd rhan ym mhrosiect y Farchnad Lafur Drosiannol (MLD) sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl heb waith i ddod o hyd i waith.

Mae'n cael ei redeg ar y cyd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Dywedodd Ms Cynfal, sydd yn byw yn Llan Ffestiniog: "Does dim llawer o bobl yn cael gweithio efo'i nain.

"Dwi'n mwynhau'r prosiect yn fawr ac yn dysgu sgiliau newydd drwy'r amser.

"Dwi wedi mwynhau bod yn rhan o'r prosiect hwn yng Ngholeg Harlech yn fawr iawn gan fy mod wedi cael llawer o brofiadau newydd, o ddefnyddio'r stiwdio recordio i ddysgu sut i ysgrifennu CV da, a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau.

Sgiliau newydd

"Mae wedi bod yn brofiad positif a fydd, gobeithio, yn fy helpu i gael swydd, rhywbeth sydd o wir ddiddordeb i mi, yn y dyfodol."

Roedd ei nain yr un mor bositif am y prosiect.

"Dwi'n gweithio ar brosiect aml-gyfrwng yma yng Ngholeg Harlech sydd yn wirioneddol yn fy helpu," meddai.

"Dwi wedi bod yn ddi-waith ers peth amser ac mae'n dod yn anoddach i ddod o hyd i swyddi gallaf geisio amdanynt, heb sôn am gael un.

"Yn ystod fy amser yn y coleg dwi wedi dysgu gymaint o sgiliau newydd.

"Dwi'n gorffen ym mis Ionawr tra bod Seren yma tan fis Ebrill."

Yn ôl James Berry, gweithiwr datblygiad yng Ngholeg Harlech, mae'r prosiect yn boblogaidd iawn.

"Mae Seren ac Anwen yn y coleg bob dydd er eu bod yn gwneud pethau gwahanol," meddai.

"Mae Seren yn gweithio ochr yn ochr â 13 o bobol ifanc eraill, yn dysgu sgiliau newydd gall ond helpu mewn marchnad swyddi hynod o galed ac yn gynyddol anodd.

"Yn achos Anwen mae'n gwestiwn o ail-ddeffro'r sgiliau sydd ganddi'n barod a dysgu llawer o rai newydd hefyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol