Ymosodiad: Gwrthod apêl merch 17 oed

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae merch 17 oed wedi colli ei hapêl yn erbyn dedfryd am ymosod ar ferch 13 oed mewn maes chwarae yn Y Rhyl.

Yn Llys y Goron Caernarfon penderfynodd y Barnwr Niclas Parry fod y ddedfryd, 10 mis dan glo, yn gywir.

"Rydym wedi ffieiddio at natur yr ymosodiad treisgar direswm hwn," meddai.

Clywodd y llys fod merch 15 oed hefyd yn rhan o'r ymosodiad ond mai'r ferch 17 oedd oedd y prif ymosodwr.

'Ddim yn anadlu'

Hi hefyd oedd wedi defnyddio mwy o drais.

"Rydym yn gwbl fodlon fod y ddedfryd yn gywir ac mae'r apêl felly'n methu," meddai'r barnwr.

Yn wreiddiol, roedd y ferch wedi ei dedfrydu yn Llys Ieuenctid Prestatyn ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o achosi niwed corfforol.

Ar un adeg, meddai Gareth Parry ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron, roedd yn ymddangos nad oedd y ferch 13 oed yn gallu anadlu ac aed â hi i'r ysbyty.