Pryder lleol am gau ward yn Ysbyty Bryn Beryl

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae'r bwrdd iechyd am i'r newidiadau gychwyn ar Ionawr 2 2012

Fe fydd cyfarfod arbennig yn cael ei gynnal ym Mhwllheli i drafod cynlluniau ar gyfer ysbyty'r dre'.

Yn gynharach ym mis Rhagfyr fe wnaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gyhoeddi y bydd ward yn Ysbyty Bryn Beryl yn cau dros dro a 15 gwely yn llai o ganlyniad.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal am 3.30pm ddydd Gwener yn Ysgol Glan y Môr yn y dref.

Mae'r newidiadau i Ysbyty Bryn Beryl yn rhan o gynlluniau ehangach y bwrdd iechyd ar draws Gogledd Cymru.

Eu bwriad yw creu newidiadau sylweddol i'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig yn rhai o'r ysbytai cymunedol a sicrhau y bydd mwy o welyau yn cael eu darparu yn ysbytai mwya'r gogledd.

'Gweithio'n effeithiol'

Bydd tair uned mân-ddamweiniau yn cau dros dro ac mi fydd yna gwtogi oriau unedau eraill, yn ogystal â chau ward Llŷn yn Ysbyty Bryn Beryl a hynny o Ionawr 2 ymlaen.

"Roedd yn rhaid i ni atgyfnerthu ein gwasanaethau er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio yn effeithiol," meddai llefarydd ar ran y bwrdd.

"Daw hyn oherwydd bod disgwyl cynnydd yn y galw am wasanaethau yn ystod misoedd yn y gaeaf - tra bod yna broblemau gyda salwch staff a recriwtio yn ogystal â'r sefyllfa ariannol."

Ond yn ôl Maer Pwllheli, y Cynghorydd Mike Parry, mae cau ward gyfan yn Ysbyty Bryn Beryl yn "fater pwysig a phryderus i'r ardal gyfan".

Mae'n gobeithio y bydd cefnogaeth deilwng yn y cyfarfod i ddangos yn glir i'r swyddogion y pryderon sydd yna o wneud penderfyniad o'r fath.

Fe fydd y gwelyau o Fryn Beryl yn cael eu trosglwyddo i Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon ac Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Bydd yr uned fân-ddamweiniau yn Ysbyty Bryn Beryl ar agor Llun - Gwener, 0900-1700 yn unig o dan y cynlluniau newydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol