Nifer marwolaethau yn y gweithle ar gynnydd

Tractor Image copyright Other
Image caption Mae amaethyddiaeth yn un o'r diwydiannau perycla gyda 34 o bobl wedi marw drwy Brydain y llynedd

Cafodd 11 o bobl eu lladd wrth weithio yng Nghymru y llynedd, yn ôl ystadegau'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Yn y flwyddyn flaenorol cafodd saith eu lladd.

Ar draws Prydain y llynedd y cyfanswm oedd 171, lawer uwch na'r flwyddyn flaenorol, a'r diwydiannau perycla' oedd adeiladu ac amaethu.

Mae'r gweithgor wedi cyhoeddi rhybudd am ddiogelwch yn y gwaith wrth ryddhau'r ystadegau.

Y llynedd bu farw tri ym Mhowys, dau yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin, ac un ym Mhen-y-bont, Sir Ddinbych, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf.

Cafodd 1,399 o bobl eu hanafu yn ddifrifol yng Nghymru yn ystod 2010-11, 92 yn llai na'r flwyddyn flaenorol.

Roedd 24,700 drwy Brydain.

'Newid eu bywyd'

Cyfraddau marwolaeth Cymru oedd ymhlith yr isa yn Ewrop, meddai'r gweithgor, ond marw o uchder oedd y rhan fwyaf o achosion yng Nghymru.

"Mae rhai wedi marw ac mae cannoedd yn fwy wedi diodde' anafiadau sylweddol iawn sydd wedi newid eu bywydau am byth," meddai Nick O'Connor, prif swyddog y gweithgor yng Nghymru.

"Mae angen i gyflogwyr gymryd amser wrth daclo'r gwir beryglon sy'n wynebu gweithwyr heb boeni am wneud asesiadau risg na 'gwaith papur dibwys'.

"Er bod cyfraddau marwolaethau Cymru'n isel, mae un farwolaeth yn un farwolaeth yn ormod.

"Dwi'n annog busnesau i ganolbwyntio ar gwtogi'r nifer yn 2012."

Y diwydiannau perycla' ym Mhrydain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd adeiladu (50 o farwolaethau), amaethyddiaeth (34) a gwastraff ac ailgylchu (naw o farwolaethau).

Sir Nifer y rhai fu farw 2010/11 Anafiadau difrifol 2010/11 Nifer y rhai fu farw 2009/10 Anafiadau difrifol 2009/10
Abertawe 0 115 0 131
Blaenau Gwent 0 25 0 30
Bro Morgannwg 0 49 1 50
Caerdydd 0 192 0 218
Caerffili 0 63 0 62
Caerfyrddin 2 78 1 86
Casnewydd 0 102 1 74
Castell-nedd Port Talbot 0 68 0 77
Ceredigion 2 22 0 26
Conwy 0 45 0 46
Dinbych 1 43 1 52
Fflint 0 87 1 83
Gwynedd 0 60 0 71
Merthyr Tudful 0 27 0 29
Mynwy 1 27 0 47
Penfro 0 60 0 55
Pen-y-bont ar Ogwr 1 58 0 88
Powys 3 58 2 64
Rhondda Cynon Taf 1 92 0 88
Torfaen 0 33 0 29
Wrecsam 0 69 0 51
Ynys Môn 0 26 0 34
Cyfanswm 11 1,399 7 1,491

YSTADEGAU GAN Y GWEITHGOR IECHYD A DIOGELWCH

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.