Chwaraewr rygbi ymhlith y rhai i'w hanrhydeddau

Martyn Williams Image copyright PA
Image caption Derbyn yr MBE y mae Martyn Williams am ei wasanaeth i rygbi yng Nghymru

Ymhlith y Cymry y mae'r Frenhines yn eu hanrhydeddu y mae'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Martyn Williams, y cyfansoddwr John Metcalf, y cyn-aelod seneddol Yr Arglwydd Carlile a'r llenor Dannie Abse.

Mae'r pedwar yn rhestr anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd a gafodd ei chyhoeddi ddydd Sadwrn.

Ymhlith yr enwogion y tu allan i Gymru sy'n cael eu hanrhydeddu y mae rhai o fyd y campau a darlledu.

Mae Ronnie Corbett a Helena Bonham Carter yn derbyn y CBE, Darren Clarke a Clive James yr OBE tra bod Rory McIlroy a Chris Patterson yn cael yr MBE.

Fe fydd Williams, sy'n aelod o dîm rygbi'r Gleision, yn derbyn yr MBE am wasanaeth i rygbi.

Ymddeol

Image copyright BBC News online
Image caption Enillodd Dannie Abse wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2008

Mae wedi ennill 99 o gapiau dros Gymru ac yn o'r chwaraewyr sydd wedi gwasanaethu ei wlad hira.

Fe wnaeth ymddeol o'r llwyfan rhyngwladol yn 2007 cyn cael ei berswadio i ddychwelyd i wisgo'r crys coch gan yr hyfforddwr Warren Gatland y tymor canlynol.

Roedd wedi gobeithio ennill 100 o gapiau wrth gael ei ddewis fel aelod o garfan Cymru ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd ond fe wnaeth dorri ei fraich ym mis Medi wrth chwarae i'r Gleision.

Mae cadeirydd Y Gleision, Peter Thomas, hefyd wedi ei gynnwys ar y rhestr.

Fe fydd yn derbyn y CBE am wasanaeth i fusnes, chwaraeon ac elusennau yng Nghymru.

Yn derbyn y CBE hefyd y mae'r bardd a'r dramodydd Dannie Abse.

Yn 2008 fe wnaeth ennill Llyfr Saesneg y Flwyddyn am gyfrol The Presence, gafodd ei hysgrifennu ar ôl colli ei wraig fu farw mewn damwain car.

Gwleidyddion

Bydd Yr Arglwydd Carlile o Aberriw hefyd yn derbyn CBE.

Roedd yn Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn am 14 blynedd.

Ers 2005 mae wedi bod yn cynnal adolygiad annibynnol o ddeddfwriaeth terfysgaeth.

Gwleidydd arall sy'n cael ei hanrhydeddu yw Joan Ruddock.

Caiff y wraig a anwyd ac a fagwyd ym Mhont-y-Pŵl, ei gwneud yn Farwnes.

Bu'n AS Lewisham Deptford yn Llundain yn 1987, gan wasanaethu yng nghabinet Tony Blair a Gordon Brown.

Mae Jonathan Jones, cyfarwyddwr Twristiaeth a Marchnata Llywodraeth Cymru yn derbyn y CBE hefyd.

Lesotho

Un sy'n derbyn yr OBE yw Carl Clowes.

Mae'n derbyn yr anrhydedd am ei wasanaeth i'r gymuned ar Ynys Môn.

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Carl Clowes sefydlodd is-genhadaeth Lesotho ar Ynys Môn

"Mae rhywun yn falch iawn bod y gwaith o sefydlu is-genhadaeth Lesotho yma yn Rhoscefnhir yn cael ei gydnabod.

"Yma ar Ynys Môn y mae'r canolbwynt o ran sefydlu perthynas arbennig rhwng llywodraeth Lesotho a ni yng Nghymru a fi yn ffodus yw'r unig ddiplomat yng ngogledd Cymru.

"Mae'n dipyn o glod i Dolen Cymru ein bod wedi gallu sefydlu'r berthynas arbennig rhwng Cymru a Lesotho yn y pen yma o'r wlad.

"Mae'n amlwg yn rhywbeth y mae Swyddfa'r Cabinet yn credu sy'n haeddu cael ei werthfawrogi."

Yr OBE y mae'r Athro Robert Owen Jones yn ei dderbyn hefyd.

Fo yw cyd-lynydd prosiect yr Iaith Gymraeg yn Y Wladfa.

Caiff yr anrhydedd am ei waith yn ceisio diogelu'r Gymraeg yn Yr Ariannin.

Maethu

Caiff y cyfansoddwr John Metcalf o Lanbedr Pont Steffan yr MBE.

Derbyn yr MBE y mae cwpl o Sir Caerffili.

Mae John a Patricia Bonthron wedi bod yn maethu plant am bron i 30 mlynedd.

Dywedodd Mrs Bonthron, 71 oed, eu bod yn cael pleser o faethu plant.

"Mae'n rhoi boddhad i ni ac fe wnawn ni barhau i wneud hyn am flynyddoedd tra ein bod yn iach ac yn gallu gwneud.

"Pan mae'r plant yn dychwelyd at eu rhieni, mae'n foddhad i ni eu gweld yn mynd yn ôl ac yn ymdopi," ychwanegodd y wraig sydd wedi rhedeg cartref nyrsio a chylch chwarae.

Un arall sy'n derbyn yr MBE yw Neil Robinson o Ben-y-Bont ar Ogwr, hyfforddwr tîm tenis Bwrdd Paralympaidd GB.

"Mae'r anrhydedd yn arbennig iawn a dwi'n falch iawn," meddai.

"Pan dderbyniais y newydd fe ges i deimlad cynnes iawn a theimlad o falchder fy mod yn cael fy nghydnabod ar gyfer rhywbeth dwi wedi bod yn gysylltiedig ag o am flynyddoedd."

Straeon perthnasol