Gwahardd ysmygu tu allan i ysbytai

Ysbyty Maelor Wrecsam Image copyright BBC news grab
Image caption Mae Ysbyty Maelor Wrecsam ymhlith y rhai lle bydd larymau'n cael eu defnyddio

Ar 4 Ionawr bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio ei bolisi di-fwg.

Mae'r polisi yn anelu at greu amgylchedd di-fwg i bawb sydd yn ymweld â'u hadeiladau yng ngogledd Cymru.

Bydd arwyddion newydd yn cael eu codi ar dir y bwrdd iechyd i atgoffa staff, ymwelwyr a chleifion nad ydynt yn cael ysmygu yno.

Hefyd bydd larymau uwchseinydd yn cael eu gosod wrth brif fynedfeydd ysbytai.

Bydd y larymau yn ymateb pan fydd rhywun yn ysmygu yn yr ardal honno.

'Argraff wael iawn'

Dywedodd yr Athro Matthew Makin, pennaeth staff ar gyfer y Grŵp Rhaglen Glinigol Canser a Meddygaeth Liniarol:

"Byddwn yn gadael i ymwelwyr sydd efallai ddim yn ymwybodol o'n polisi ac sydd yn parhau i ysmygu gwybod yn gwrtais, ond yn gadarn, eu bod yn mynd yn groes i'r polisi newydd.

"Byddwn yn gofyn iddynt roi'r gorau i ysmygu neu symud oddi ar dir y bwrdd iechyd.

"Mae pobl yn ysmygu wrth fynedfeydd ein hadeiladau neu ar ein tir yn rhoi argraff wael iawn ac yn golygu bod y rhai sydd yn mynd i mewn neu'n gadael ein hadeiladau yn gorfod mynd trwy fwg tobaco," meddai Athro Makin.

Mae trin salwch sy'n gysylltiedig ag ysmygu yn costi tua £1 miliwn y diwrnod i'r GIG yng Nghymru.

Bydd lansiad y polisi di-fwg yn cael ei gynnal am 2.30pm ar ddydd Mercher 4 Ionawr yn y theatr ddarlithio yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Bydd y lansiad yn cynnwys arddangosiad o'r larwm fydd yn seinio pan fydd pobl yn dechrau ysmygu ger mynedfa ysbyty.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.