BBC Cymru Fyw

Lleisio barn am ddyfodol ariannol Cymru

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionAelodau Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Mis yn unig sydd ar ôl ar gyfer cyflwyno tystiolaeth am ddyfodol cyllidol Cymru.

Mae'r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru yn annog pobl ar hyd Cymru i leisio'u barn am "y mater pwysig hwn".

Dymuna'r comisiwn glywed barn bobl ynglŷn â pha bwerau treth a benthyca y dylid eu datganoli i Gymru a sut gellid gwella atebolrwydd ariannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Gall unigolion a mudiadau â diddordeb gyflwyno tystiolaeth erbyn Chwefror 3 2012.

"Ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd, rydym yn annog pobl ledled Cymru i fanteisio ar y cyfle i leisio'u barn," meddai Paul Silk, y cadeirydd.

"Mae'r cwestiynau y mae'r comisiwn yn edrych arnyn nhw, gan gynnwys a ddylai Cynulliad Cymru gael y pŵer i osod cyfraddau'r dreth incwm yng Nghymru ac a ddylai Cynulliad Cymru allu benthyca er mwyn buddsoddi mewn seilwaith cyfalaf, yn hollbwysig.

"Bydd yr argymhellion yn cael effaith uniongyrchol ar fywydau pawb yng Nghymru, a dyna pam ei bod mor hanfodol i bobl ddefnyddio'r mis nesaf i roi gwybod i ni beth yw eu barn."

Roedd angen dadl fywiog, meddai, ynghylch beth ddylai dyfodol cyllidol Cymru fod, a thros y misoedd nesaf, maen nhw am gynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus yng Nghymru er mwyn gweld beth yw barn y cyhoedd.

Mae gwybodaeth bellach ar wefan newydd y Comisiwn.

Straeon perthnasol

  • Cyn swyddog Cynulliad i arwain ymchwiliad ariannu