Heddlu: Enwi dyn foddodd mewn llyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb wedi gweld Haydn Evans er Rhagfyr 17

Mae'r heddlu wedi datgan mai llanc 18 oedd o'r Wyddgrug sydd wedi bod ar goll ers pythefnos yw'r corff a gafodd ei ganfod mewn llyn ar dir gwesty ger Caer ddydd Gwener.

Doedd neb wedi gweld Haydn Evans ers parti gwaith yng ngwesty Garden Park ger Caer ar Ragfyr 16.

Yn hwyr brynhawn Gwener fe wnaeth tîm tanddwr yr heddlu ganfod corff mewn llyn ar dir y gwesty.

Mae hyd at 50 o heddweision a gwirfoddolwyr wedi bod yn chwilio'r ardal ger Gwesty Carden Park yn Broxton lle cafodd Mr Evans ei weld ddiwethaf.

Post mortem

Cafodd ei weld am tua 1am fore Sadwrn Rhagfyr 17 ger mynedfa'r gwesty ond nid oedd ei deulu wedi clywed ganddo ers hynny.

Roedd wedi mynychu parti Nadolig ei gyflogwyr, cwmni adeiladu yn Yr Wyddgrug.

Ddydd Sadwrn canfuwyd archwiliad post mortem bod Mr Evans wedi boddi ac nad oedd ei farwolaeth yn amheus.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Cafodd post mortem y Swyddfa Gartref ei gynnal y bore 'ma wnaeth canfod fod Haydn wedi boddi.

"Nid yw ei farwolaeth yn amheus ac fe fydd ffeil yn cael ei baratoi ar gyfer y crwner."

Cafodd Heddlu Sir Caer gymorth uned awyr a chŵn yr heddlu i archwilio'r 1,000 o erwau o amgylch y gwesty.

Roedd yr heddlu wedi apelio ar ffermwyr a thirfeddianwyr lleol archwilio unrhyw adeiladau gwag ar eu tir megis siediau, adeiladau fferm ac ati, rhag ofn bod Haydn wedi mynd yno i gysgodi o'r tywydd oer.

Ymunodd dros 2,000 o bobl â grŵp ar wefan cymdeithasol Facebook yn apelio am wybodaeth, gan gynnwys Gok Wan a Freddie Starr, anfonodd negeseuon drwy wefan Twitter.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol