Dyn ar goll: Chwilio yn parhau

Cyhoeddwyd

Mae Gwylwyr y Glannau wedi ail ddechrau chwilio am berson sydd ar goll yn y môr ger Conwy.

Dros nos mae badau achub o Gonwy a Llandudno a hofrenydd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y person.

Fe ddaeth y gwasanaethau o hyd i'r cwch rhyw filltir i'r gogledd o Gonwy gan Wylwyr y Glannau Caergybi.

Ail ddechreuodd y chwiliad fore dydd Sul.