Saundersfoot:Nofwyr yn torri record

Cyhoeddwyd

Mae bron i 1,700 o bobl wedi dathlu'r Flwyddyn Newydd drwy nofio yn y môr mewn gwisg ffansi.

Roedd y nofwyr wedi mentro i'r môr yn Saundersfoot yn Sir Benfro, a'u bwriad oedd casglu arian at achosion da.

Hwn yw'r nifer mwyaf o bobl i gymryd rhan yn y digwyddiad a ddechreuodd ym 1984.

Roedd 'na thema Olympaidd i'r dathliadau eleni gan fod y gemau yn cael eu cynnal yn Llundain yn yr haf.

Hwn yw'r wythfed tro ar hugain i'r digwyddiad gael ei gynnal yn y dref.

Crochan o dân

Fe godwyd £36,000 ar gyfer elusennau ac achosion da'r llynedd.

Ymysg y rheiny a gymrodd rhan oedd Jack Hill, sy'n 83 oed, ac yn casglu arian ar gyfer Ysbyty Withybush yn Hwlffordd, timau o glwb rygbi lleol ac aelodau o Heddlu Dyfed-Powys.

Dim ond dau o bobl sydd wedi cymryd rhan ym mhob un o'r digwyddiadau ers iddo gael ei gynnal am y tro cyntaf ym 1984, sef Chris Williams a John Joseph.

Ac roedden nhw ymysg y 1,657 o bobl a gymerodd rhan eleni.

Bydd y 'ffagl Olympaidd' yn cael ei ddefnyddio i gynnau crochan o dân yn harbwr Saundersfoot tua 12.30pm pan fydd y nofwyr yn rhedeg i'r môr.

Dywedodd un o'r trefnwyr, Steve Williams: "Mae'r digwyddiad hwn wedi tyfu'n aruthrol yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf ac rydyn ni wedi codi mwy na £350,000 dros y blynyddoedd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol