Trywanu: Holi tri dyn

Mae tri dyn wedi'u harestio ar amheuaeth o glwyfo wedi i ddyn gael ei drywanu yn y Bala ddydd Sadwrn.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Maelor yn Wrecsam lle mae'n derbyn triniaeth am glwyfau.

Y gred yw nad yw ei anafiadau'n ddifrifol.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi derbyn galwad toc wedi 4.15pm ddydd Sadwrn.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.