Damwain farwol: Teyrnged teulu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunTreuliodd Lee Foley chwe mis a hanner yn gwasanaethu gyda'r Fyddin yn Afghanistan

Mae teulu Lee Foley wedi rhoi teyrnged wedi iddo gael ei ladd mewn gwrthdrawiad ym Merthyr Tudful Nos Galan.

Cafodd anafiadau difrifol am fod tacsi wedi ei daro yn Heol yr Eglwys ger canol y dref.

Mewn datganiad dywedodd y teulu: "Cafodd Lee ei eni a'i fagu ym Mhenydarren lle bu'n ddisgybl yn Ysgol Gwaunfarren ac Ysgol Uwchradd Pen-y-dre lle oedd yn chwaraewr rygbi brwd.

"Chwaraeodd i dimau Merthyr rhwng chwech a 15 oed.

"Ar ôl gadael yr ysgol dechreuodd gystadlu fel bocsiwr-cic, gan gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth y Byd yng Ngwlad Groeg. Roedd y teulu mor falch ohono pan ddaeth yn bedwerydd.

Afghanistan

"Yn 21 oed ymunodd â'r Fyddin a phan oedd yn 23 roedd yn is-gorporal. Fe ddaeth yn ôl o Afghanistan ym mis Mawrth wedi chwe mis a hanner ar ddyletswydd yno.

"I Lee, roedd anghenion eraill yn bwysicach na'i anghenion ei hun.

"Roedd yn llawn bywyd gyda gwên ddireidus ac fe fydd colled enfawr ar ei ôl gan bawb oedd yn ei nabod, yn enwedig ei chwaer Lyndsey a'i rieni Paul a Sian."

Mae'r teulu wedi gofyn i bobl anfon unrhyw roddion i elusen Help For Heroes o dan ofal yr ymgymerwyr, Mike Foley a'i Feibion.

Dywedodd yr heddlu y dylai tystion ffonio'r Uned Blismona Ffyrdd ar 101.

Straeon perthnasol