Gwyddonwyr yn cynnig gobaith i driniaethau IVF

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gallai technegau ffrwythloni sy'n cael eu defnyddio mewn llygod helpu gwella effeithlonrwydd triniaeth IVF mewn merched, yn ôl ymchwilwyr

Gallai technegau ffrwythloni sy'n cael eu defnyddio mewn llygod helpu cynyddu nifer y triniaethau IVF llwyddiannus ymhlith merched, yn ôl ymchwilwyr.

Mae gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn edrych ar du mewn wyau dynol er mwyn adnabod patrymau rhythmig.

Cafodd technegau delwedd soffistigedig eu defnyddio i wylio symudiadau y tu mewn i'r wy yn ystod y broses ffrwythloni.

Y gobaith yw y gallai'r astudiaeth helpu gostwng nifer y genedigaethau lluosog.

Dywedodd yr Athro Karl Swann o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, fu'n arwain yr ymchwil, fod triniaeth IVF ar hyn o bryd yn golygu ffrwythloni'r wy mewn labordy a gosod yr embryonau mwyaf iach yng nghroth y fam.

'Helpu adnabod'

"Ond mae mewnblannu wyau gyda'r technegau presennol yn golygu dyddiau o feithriniad a dyw'r broses bob tro ddim yn llwyddo.

"Rydym eisoes yn gwybod oherwyd gwaith ymchwil mewn llygod fod yna 'symudiadau sytoplasmig rhythmig' pan fo'r sberm yn uno ag wy'r llygoden, allai helpu adnabod a ydy'r broses yn mynd i lwyddo ai peidio.

"Trwy ddefnyddio'r dull hwn rydym wedi gallu dangos fod yr un math o symudiadau rhythmig i'w gweld mewn wyau dynol."

Roedd y tîm yn cydweithio gyda Phrifysgol Rhydychen ac Ymddiriedolaeth Wellcome ariannodd yr astudiaeth.

Fe ddefnyddion nhw wyau rhoddwyr, wyau oedd ddim wedi cael eu ffrwythloni yn ystod triniaethau IVF blaenorol.

Cafodd yr wyau eu chwistrellu â phrotein sberm arbennig, sy'n cael ei adnabod fel PLC-zeta, cyn cael eu monitro am oriau.

'Arwydd cynnar'

Am y tro cynta' erioed roedd gwyddonwyr yn gallu gweld symudiadau mewnol penodol.

Roedd y symudiadau yn cyd-fynd ag union amseru'r newidiadau biocemegol yn ystod ffrwythloni.

Dywedodd yr Athro Swann: "Roedd astudiaeth flaenorol o ffrwythloni llygod yn awgrymu bod defnyddio'r dechneg hon yn gallu cynnig arwydd cynnar ac effeithiol a fyddai'r driniaeth IVF yn llwyddo.

"Rydym wedi darganfod y gallai'r dull fod â'r potensial i gael ei ddefnyddio gydag wyau dynol.

"Mae angen llawer mwy o ymchwil i gadarnhau a ydy'r symudiadau hyn yn cyd-fynd yn uniongyrchol â beichiogrwydd llwyddiannus.

"Gall y dechneg yma gynnig addewid o allu adnabod yr embryo gorau ar gyfer IVF, ddylai ostwng nifer y genedigaethau lluosog sy'n digwydd yn aml gyda thriniaeth IVF o ganlyniad i drosglwyddo nifer o embryonau ar yr un pryd."

Straeon perthnasol