'Mwy o law trwm a gwyntoedd cryfion'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunCafodd trampolîn ei chwythu ar ben car yn Y Bala oherwydd y gwynt

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi rhybuddio y bydd mwy o law trwm a gwyntoedd cryfion ddydd Mercher.

Dywedodd llefarydd y byddai glaw trwm yn cyrraedd y gogledd fore Mercher a gweddill y wlad erbyn nos Fercher.

Brynhawn Mawrth ar ddiwrnod mwya stormus y gaeaf cyhoeddodd yr asiantaeth rybudd llifogydd ar gyfer Dyffryn Afon Dyfrdwy Isaf ynghyd ag 17 rhybudd gofal am lifogydd mewn rhannau eraill o'r wlad.

Yn gynt roedd dau rybudd llifogydd a 30 rhybudd gofal.

93 mya

Fore Mawrth roedd y gwynt yn hyrddio ar gyflymder o 93 milltir yr awr yn Aberdaron, Pen Llŷn.

Bydd gwyntoedd cryfion nos Fawrth allai achosi problemau i deithwyr, yn enwedig yn y gogledd-orllewin, ac ar hyd y glannau ac ar dir uchel.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyflwyno rhybudd o law trwm yn siroedd y gorllewin, Powys a Chymoedd y De.

Ac mae'n bosib y bydd dros fodfedd a hanner o law ar dir uchel yn y gogledd a'r canolbarth.

Dywedodd yr asiantaeth y dylai pobl wrando ar y rhagolygon tywydd a darllen eu eu gwefan er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llinell gymorth llifogydd yr asiantaeth yw 0845 988 1188.

Gadael cartrefi

Mae'r gwyntoedd cryfion wedi achosi trafferthion.

Bu'n rhaid i rai o drigolion Dolgellau adael eu cartrefi yn gynnar fore Mawrth wedi i'r gwynt effeithio ar wifrau trydan yn Stryd Waterloo.

Dywedodd cwmni ynni Western Power fod y gwyntoedd wedi achosi problemau i 4,000 o'u cwsmeriaid wedi i wifrau trydan yn y gorllewin a'r dwyrain gael eu taro.

ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunCafodd trampolîn ei chwythu ar ben car yn Y Bala oherwydd y gwynt

O fewn 12 awr, medden nhw, roedd cyfanswm y galwadau yn cyfateb i'r hyn oedd yn arfer cael ei dderbyn mewn wythnos ac roedd staff yn gweithio trwy'r nos.

Roedd lôn ar gau ar Bont Hafren yr M48 i'r ddau gyfeiriad oherwydd y gwyntoedd cryfion a chyfyngiad o 40 millitir yr awr ar gerbydau eraill.

Ac roedd Pont Britannia ar gau ar gyfer cerbydau uchel a chyfyngiad o 20 millitr yr awr ar gerbydau eraill.

Roedd Pont Cleddau yn Sir Benfro ynghau i gerbydau uchel am gyfnod.

Fore Mawrth dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod nifer o goed wedi syrthio yn y gwynt ar yr A40 rhwng Llanymddyfri a Threcastell, yr A478 rhwng Blaenffos ac Aberteifi ac ar ffordd fechan yn Esgair ger Cynwyl Elfed.

Roedd yr A477 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4314 a Llanddowror gan fod y gwynt wedi achosi i goed a gwifrau trydan syrthio.

Roedd yr A484 hefyd ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Bynea a chylchfan Berwick Road ac roedd hyn wedi effeithio ar drafnidiaeth rhwng Casllwchwr a Llanelli.

Mewn rhannau eraill o'r wlad fe gafodd yr A465 ei chau rhwng yr A4109 Glyn Nedd a'r A4061 Hirwaun.

Ar un adeg roedd yr A497 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4411 (Cricieth) a'r troad am Chwilog, y B4354.

Roedd Ffordd Osgoi Llanbradach - yr A469 - wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A472 (Ystrad Mynach) a'r A468 (Corbetts Lane, Caerffili).

Amharu

Mae amharu wedi bod ar wasanaethau trenau mewn ambell i ardal hefyd.

Dywedodd cwmni Trenau Arriva Cymru fod bysiau dros dro rhwng Y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr oherwydd llifogydd ar y lein.

Roedd llifogydd ar y lein yn Nhrehafod ac Abercynon oedd yn golygu nad oedd trenau rhwng Treherbert a Phontypridd na rhwng Pontypridd a Merthyr Tudful.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol